ANA SAYFA
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:ANA SAYFA»Uncategorised TR»Dernek Faaliyetleri - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)      Müslüman milletlerin ortak değerlerinin korunması, yaygınlaştırılması, bütün devlet kurumlarında etkin hale getirilmesi, ülkelerin maddi ve manevi değerlerine yönelik tehditlerin tespit edilerek güvenlik yöntemlerinin geliştirmesini sağlayacak fikir platformunun oluşturulması için, iç güvenlik meseleleri başta olmak üzere, ülkelerin ve İslam Coğrafyası ile ilgili Küresel güçlerin stratejik istihbarat etütlerini yapmak, bu ülkelerin milli güç unsurlarının imkân ve kabiliyetlerini, Ülkemize ve birbirlerine karşı etki ve tehditlerini değerlendirmek ve alınması gereken tedbirler geliştirmek,

b)      Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan veya olmayan, Birleşmiş Milletler tarafından Devlet olarak tanınan veya tanınmayan bütün Müslüman Toplulukların (Müslüman Millet/Devlet) milli güç unsurları (Coğrafi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Siyasi, Askeri, Biyografik, İlmi ve Teknik, Ulaştırma) hakkında incelemeler yapmak,

c)      Müslüman Milletlerin refah ve bekasına yönelik tehditleri tespit ve bertaraf edici tedbirlerin belirlenmesini sağlayacak etüt ve incelemeler yapmak,

d)     İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren, bölgesel ve küresel güçlerin milli güç unsurları ile ilgili bilgileri, açık kaynaklardan toplayarak değerlendirmek, bu güçlerin stratejik kullanımları ile ilgili etütler ve değerlendirmeler yapmak,

e)      Bölgesel ve küresel teşekkülleri inceleyerek İslam dünyasının refah ve bekasına etkilerini ve mukabil tedbirleri tespit ve değerlendirmek,

f)       Dünya üzerinde ve özellikle İslam coğrafyasında ve bu coğrafya ile ilişkili bölgesel ve küresel güç merkezlerinde cereyan eden güncel olayları, İslam İttifakı hedefine etkilerini inceleyerek, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyo-kültürel alanlarda alınması gerekli tedbirleri geliştirmek,

g)      İslam ülkelerinin ittifakı için kurulmasına ihtiyaç duyulan müesseseleri araştırarak, teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri geliştirmek,

h)      İslam ülkelerinin coğrafi ve etnik özellikleri dikkate alınarak, oluşturulabilecek konfederatif ve federatif yapıların teşekkül esas ve prensiplerini incelemek,

i)        İslam Parlamentosu ve İcra Heyetinin teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,

j)        İslam Dayanışma Fonu oluşturulması esas ve prensiplerini incelemek,

k)      İslam ülkeleri arasında ve üçüncü ülkeler ile çıkacak ihtilafların çözümünde görev yapacak, İslam Adalet Divanının teşekkülü esas ve prensiplerini incelemek,

l)        İslam ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında çıkacak ihtilafların çözümünde fiili olarak kullanılabilecek İslam Ani Müdahale gücünün oluşması ve kullanılması ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,

m)    İslam ülkelerinde ve üçüncü ülkelerden Müslüman milletlere yönelik hak ihlallerini evrensel hukuk kurallarına göre inceleyerek, Yönetimlerle kişiler arasındaki meseleleri çözümlemek için “İslam İnsan Hakları Mahkemeleri”; yöneticilerle kişiler arasındaki meselelerde adaleti tesis amacıyla “İslam Ceza Mahkemeleri” kurulması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,

n)      Müslüman devletler arasında “Savunma Sanayi İşbirliği” imkânı esas ve prensiplerini araştırmak,

o)      Müslüman devletlere yönelecek küresel ve bölgesel tehditleri değerlendirerek, bu tehditleri birlikte bertaraf etmeyi sağlayacak “Müslüman Devletler Savunma İşbirliği” imkânları ile esas ve prensiplerini araştırmak,

p)      Müslüman milletler arasında “Ekonomik İşbirliği” oluşması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,

q)      Amaçları istikametinde yardım toplamak ve kabul etmek,

r)       Amaçlarının tahakkuku için, dernek bünyesinde görev ve çalışmalar yapacak enstitüler, kurullar ve komisyonlar kurmak,

s)       Amaç doğrultusunda üyelerini ve Müslüman ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, forum, yarışma ve geziler düzenlemek; sergi, film, video, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler gerçekleştirmek,

t)       Basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel eğitsel sayfalar, köşeler, radyo ve televizyonlar için programlar, halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve organize etmek. Amacı doğrultusunda web sitesi kurmak, internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak. Dergi, gazete, sirküler, ilmi çalışmalar ve kitaplar hazırlamak ve yayınlamak,

u)      Amacı doğrultusunda hazırlanan bilimsel inceleme ve makaleleri tetkik edecek akademik kurullar oluşturmak ve bu kurulların denetiminden geçen inceleme ve makalelere web sitesinde ve yayınlarında yer vermek,

v)      Kütüphane ve arşiv kurmak,

w)    Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve desteklemek,

x)      İhtiyaç duyduğu gelirleri temin maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve çalıştırmak,

y)      Eğitsel, tıbbi, istişare, ilmi ve sosyal birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek ve yetiştirmek,

z)      Yardım faaliyetlerinde bulunmak, yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak, federasyonlara katılmaktır.

contact-us

Son Eklenenler

 • Türkiye’nin Doğu Akdeniz stratejisi nasıl? Cihat Yaycı anlatıyor | HaberTürk Özel Röportaj - 24 Temmuz 2020

  HaberTürk TV'den Mehmet Akif

 • Ayasofya Cami'sinin Önemi

  Ayasofya Camisinin tekrar ibad

 • Ayasofya'da Cuma Namazına Davet

  Kıymetli ASSAM Üye ve Gönü

 • ASSAM-Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinden Ayasofya İçin Basın Açıklaması

  1453’te Fatih Sultan Mehmed

 • Türkiye Libya'da Neden Askeri Üs Kurmalı ?

  “Denizlere Hâkim Olan Düny

 • Tunç Soyer’in Açıklamasın da Ne Var Canım, “Öküz Altında Buzağı Aramayın!”

  15 Temmuz deyip geçmeyin! CH

 • 22 Haziran 2020 Tarihli Habertürk Kanalında Yapılan Program Hakkında Kamuoyuna Duyurudur

  22 Haziran 2020 tarihinde Habe

 • SİSİ’nin Tehdidi Ne Anlama Geliyor?

  Türkiye’nin Libya’ya verd

 • 4. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri Tam Metin ve Özet Gönderim Formatı ASSAM Congress Sitesinde Yayınlandı

  4. Uluslararası ASSAM İslam

 • ASRİKA'nın yeşeren umudu; LİBYA

  ASRİKA! Osmanlıdan sonra gü

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr