Irak
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Perşembe, 10 Temmuz 2014 00:00

IŞİD'ın Misyonu

Yazan 
Öğeyi Oyla
(2 oy)

Musul ve çevresini işgali ile gündeme oturan IŞİD Ramazan ayı içerisinde internette DABIQ1 isimli İngilizce bir dergi yayınladı. Dergi görsel yönden oldukça zengin ve yüksek kaliteli fotoğraflar içermenin yanı sıra önemli mesajlar barındırmaktadır.

"Hilafetin Dönüşü / The Return of Khilafah" başlığı bulunan dergi kapağında, Ramazan 1435 / Sayı 1 yazmakta, ortadoğu haritasını arka planda kullanmakta ve üç ana konuya vurgu yapmaktadır; "Irak ve Şam Raporları / Reporting on Iraq and Sham", "Hicretten Hilafete / From Hijrah to Khilafah" ve "İmamet İbrahim'in Milletidir / Imamah is the Millah of Ibrahim"

 Dabiq Dergisi

 

Dabiq ( دابق ) Halep'in A'zaz bölgesinde küçük bir kasaba olup Kilis'e yaklaşık 20km mesafededir. Türkiye için Dabiq adı her ne kadar yabancı gelse de tarihte Osmanlı - Memlük savaşı olarak anılan ve 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında yapılan Mercidabık savaşını2 neredeyse her Türk duymuştur.

İçindekiler

Kapakları ile birlikte 50 sayfadan oluşan derginin fihristinde şu konular yer almaktadır;

DABIQ MAGAZINE / DABIK DERGİSİ .........................................3

KHILAFAH DECLARED / HİLAFET İLAN EDİLDİ .....................6

ISLAMIC STATE REPORTS / İSLAM DEVLETİ RAPORLARI...12

IMAMAH IS FROM THE MILLAH OF IBRAHIM / İMAMET İBRAHİMİN MİLLETİNDENDİR ...............................................................................................................20

THE ISLAMIC STATE IN THE WORDS OF THE ENEMY / DÜŞMANIN AÇIKLAMALARINDA İSLAM DEVLETİ .............................................................................32

FEATURE: FROM HIJRAH TO KHILAFAH / SUNUŞ: HİCRETTEN HİLAFETE ..............................................................................................................34

ISLAMIC STATE NEWS / İSLAM DEVLETİ HABERLERİ .......42

 

Derginin Adı Neden Dabiq?

Hem derginin "Giriş / introduction" bölümünde hem de arka kapağında Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif bulunmaktadır.

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Rumlar A'mâk'a yada Dâbık'a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Medine'den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu onların karşısına çıkacaktır”. Askerler saf bağladıkları zaman Rumlar, müslümanlara:
“Bizimle, bizden esir olanlar/alanlar arasını boşaltın. Onlarla savaşalım” diyecekler. müslümanlar da:
“Hayır! Vallahi, sizin ile din kardeşlerimizin arasını boşaltıp açmayız” diye cevap verirler.
Daha sonra Rumlarla savaşırlar ve savaşta müslümanların üçte biri bozguna uğrayıp kaçarlar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez. müslüman ordusunun üçte biri de öldürülür. Bunlar, Allah katında şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. Üçte biri ise fethe devam eder. Bunlar ebediyen fitneye maruz kalmazlar. Daha sonra bunlar, İstanbul'u fethederler. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri kendi aralarında taksim ederken aniden içlerinde şeytan:
“Gerçekten Mesih Deccal aileleriniz içerisinde sizin yerinizi almış” diye seslenir.
“Bu sözler, batıl ve yalan olduğu müslüman askerler yola koyulurlar. Şam'a geldikleri zaman çıkıp savaş için hazırlık yaparlar ve safları düzelttikleri sırada namaz için kamet getirilir. O sırada Meryem oğlu İsa (a.s) iner onların yanına giderek onlara imam olur. Allah'ın düşmanı olan şeytan, onu gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyecektir. Eğer İsa onu serbest bırakmış olsaydı kendi kendine helak oluncaya kadar eriyip gidecekti. Fakat Allah onu kendi eliyle öldürür, süngüsündeki kanını müslümanlara gösterir.”

Giriş sayfasında hadisi şerif alıntılandıktan sonra El Kaidenin 2006'da öldürülen Irak lideri Ebu Mus'ab El Zerkavi'nin bir açıklaması alıntılanmış, Zerkavi şöyle diyor;

Burada Irak'ta bir kıvılcım çaktı, ve Allah'ın izni ile onun ateşi Dabiq'ta haçlı ordularını yakıncaya kadar artmaya devam edecektir. (Ayna Ahlul-Muru'at)

Devam eden son 2 paragraf ise şöyle;

Hadise göre, bölge İstanbul'un, sonra da Roma'nın fethine giden yoldaki savaşlarda tarihsel bir rol oynayacaktır. Halen, Dabiq haçlı destekli sahwat'ın kontrolü altında, hilafet ve onlar arasında savaş cephesine yakındır.

Allah Dabiq'ı sahwah'ın hıyanetinden arındırsın ve bölgede Hilafetin bayrağını yükseltsin. Amin

Sahwat kelime anlamı olarak uyanış demek olup terminolojiye ilk olarak 2005 yılında Irak sünni gruplarının Amerikanın desteği ile El Kaideye karşı organize olduğu hareketi3 tanımlamak için girmiştir. El Kaide Amerika ile işbirliği yapan tüm sünni grupları Sahwat olarak adlandırmaktadır.

Ebu Mus'ab Ez-Zarkavi 11 Eylül 2004'te üç düşmana karşı savaştıklarını bildirmektedir;

Tüm dünya Irak'a karşı şeytan ittifakı oluşturanların, haçı taşıyan Amerika, Yahudi destekli (Barzani ve Talabani yönetimindeki) Peşmergeler, ehli sünnet düşmanları Rafiziler (Şiileri kast ediyor) olduğunu bilmektedir.

 

IŞİD'in hilafet ilanı ile ilgili El Kaide lideri Eymen El Zevahiri ise halen suskunluğunu korumaya devam ediyor.

 

IŞİD bu açıklamaları ile kendi tabanına ve dünyaya bu mesajları verirken, perde arkasında ise IŞİD'ın El Kaideden ayrılarak bağlı olduğu üst birimleri devre dışı bırakıp nereye koştuğu konusu halen netlik kazanmış değildir.

 

Bölgedeki duruma bakıldığında James Jeffrey ile Francis J. Ricciardone'nin Irak'ta bir anket yaptırdığı ve araştırma sonucunda Kürtler'in yüzde 91'inin Türkiye'ye bağlanmak istediği, yüzde 5'inin Barzani'nin kararına saygı duyacağı, yüzde 3'ün kararsız , yüzde 1'in de karşı olduğu sonucu aldıkları iddia edilmektedir.4

 

Eğer bu iddia doğru ise gittikçe Türkiye'ye yaklaşan Kuzey Irak ile birlikte Musul-Kerkük'teki Türkmenlerin de Türkiye'ye bağlanması kaçınılmaz olacaktır. Hem Kuzey Irak'ı hem de Musul-Kerkük'ü topraklarına katacak bir Türkiye'nin bölgedeki büyümesinin önüne geçmek imkansız hale gelecektir. Petrol fışkıran bölgeyi hepten elden çıkarıp Türkiye'ye kaptırmamanın ve yol yakınken büyüyen Türkiye'nin önünü kesmenin en garantili yolu Türkmenlerin kontrolünden çıkarmaktır. İşte IŞİD tam olarakta bunu yapmaktadır.

 

 

Okunma 6914 defa Son Düzenlenme Perşembe, 10 Temmuz 2014 13:04
Melih TANRIVERDİ

1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

  1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
  2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
  3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

  1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
  2. Oto Elektroniği
  3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
  4. Telefon Santral Bakım Onarımı
  5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Web site: akmtanriverdi.blogspot.com.tr
Yorum eklemek için giriş yapın

Faydalı Bağlantılar

contact-us

Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr