Ortaklık Mevzuatı
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:ASSAM Kurulları»Stratejik Araştırma Kurulları»Ortaklık Mevzuatı»İslam'da Devlet Mefhumu (27 Nisan 2014)
Pazartesi, 28 Nisan 2014 23:00

İslam'da Devlet Mefhumu (27 Nisan 2014)

Yazan 
Öğeyi Oyla
(2 oy)

İslam'da Devlet Mefhumu

Bir kavram olarak devletten bahsettiğimizde aklıma 1980'lerin ortasında popüler olan "Sultan Süleyman"[1] isimli şarkı gelir. Baştan sona dinlediğimizde doğru düzgün bir anlam veremediğimiz, kopuk cümlelerden oluşmuş gibi gelen bu şarkının nakarat bölümü ise İslam kültürüne hiçte yabancı değildir;

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz

Dünya ne sana ne de bana kalmaz

Sultan Süleyman’a kalmadı

Böyle hiçbir kitap yazmaz

Sultan Süleyman dendiğinde Türkiye'de her ne kadar "Kanuni Sultan Süleyman" anlaşılsa da kendilerini Dünyanın sahibi kabul eden Yahudilere göre Sultan Süleyman; İngilizcede "Wise King Solomon / Bilge Kral Süleyman", eski İbranicede ise Shlomo (Şlomo) olarak adlandırılmaktadır. Davut Aleyhisselamın oğlu olan Süleyman Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı kerimde bildirilmesine rağmen Yahudiler tarafından kral olarak kabul edilmekte ve Yahudi kaynakları ve dolayısıyla batılı kaynaklarda Yahudi Kralı olarak kabul görmektedir.

Bir hadisi şerifte[2] de zikredildiği gibi dünyaya hakim olan 4 kişiden biri olan Süleyman (as) belki de bu özelliği sebebiyle peygamber olmasının yanı sıra hükümdarlığı ile ön plana çıkmıştır.

Süleyman aleyhisselamın dokuz çeşit mucizesi[3] vardı. Bunlar:

1.     Sebe’ sûresi on ikinci ayetinde bildirildiği üzere, rüzgârlar emri altındaydı.

2.     Süleyman aleyhisselam denizi geçmek istediği zaman, suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.

3.     Âyet-i kerîmede bildirildiği üzere, bütün cinniler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük büyük köşkler, sûretler, çanaklar, sabit çömlekler, tencereler yaparlardı.

4.     Süleyman aleyhisselamın bir mührü vardı. Üzerinde ism-i âzam duası yazılıydı. O dua ile her isteği kolay olurdu.

5.     Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.

6.     Nereye gitmek istese, rüzgâr emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü beraberinde götürürdü.

7.     Cinniler vasıtasıyla denizlerdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirdi. Kendine Allahü Teâlâ tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.

8.     Neml Vadisinde, maiyetiyle beraber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübarek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhâl dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.

9.     Süleyman aleyhisselam bir yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da giderdi.

Batılı kaynaklara göz atıldığında Süleyman (as)'ın yüzüğünden (mührü), sarayından ve tahtından bahsedildiği görülmektedir.

Devlet Kavramı

Hakimiyet denince, hele Süleyman (as) gibi dünya hakimiyeti söz konusu olunca karşımıza devlet kavramı çıkmaktadır.

Aristoteles sırasıyla aile, köy, şehir ya da devlet gibi birliklerin oluşumuyla toplum ve devletin meydana geldiğini ifade etmektedir. Aristoteles’e göre devlet, yalnızca, aynı yerde yaşayan ve üyelerini kötülükten alıkoyan, mal ve hizmetlerinin değiş tokuşunu sağlayan bir topluluk diye tanımlanamaz. Besbelli, bir devlet olacaksa bütün bunlar olmalıdır. Bununla birlikte devlet herkesin, aileleri ve akrabaları içinde iyi yaşamaları, yani tam ve doyurucu bir yaşam sürmelerini olanaklı kılabilmek içindir.

Platon Devlet isimli kitabında "biz devletimizi, bütün topluma birden mutluluk sağlasın diye kuruyoruz. Yoksa bir sınıf, ötekilerden daha mutlu olsun diye değil" demektedir.

Niccolo Machiavelli (1469-1527) Hükümdar (Il Principe[4]) (1513) isimli eserinin ilk cümlesinde;

"Tutti gli stati, tutti e' dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati" (Cümlenin İtalyanca aslı)

"All states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities" (İngilizce tercümesi)

 "İnsanlar üzerinde emretme yetkisine sahip olmuş ve olan bütün devletler ve güçler, ya cumhuriyettir, ya da krallıktır" demektedir.

İslam'ın beş temel hedefi Can, Din, Akıl, Nesil, Mal Emniyetini sağlamaktır. Bu beş temel hedef kısaca Makasıdüş-şeria (Dinin Gayesi) olarak isimlendirilmektedir. Tüm helaller ve haramlar bu beş noktadan ortaya çıkmakta ve bu beş ana noktayı güvence altına almayı hedeflemektedir.

Meşhur İslam alimlerinden İbni Abidin siyaseti şu şekilde tarif eder: “Siyaset, halkı dünya ve ahirette kurtulacakları yola irşad etmekle, onların salah ve menfaatlerine çalışmaktır.”  İbni Abidin siyaseti, siyaset-i zalime ve siyaset-i adile olmak üzere iki tür olarak tasnif etmiştir.

Adil Siyaset’i ise şöyle tarif ediyor: “Halkın haklarını, zalimlerin elinden alarak, zulüm, sömürü ve fesadı kaldırarak, halkı en güzel şekilde idare etmeye adil siyaset denir.”

Türk Dil Kurumu devleti "Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık"[5] olarak tanımlamaktadır.

Modern devlet tanımlarına baktığınızda eğer zihniniz yeterince berrak değilse devlet yerine ulus devletlerden oluşan devletçikleri anlayıverirsiniz.

Devleti bu kapsamda tanımlamak istesek; Dünyaya adil siyaseti hakim kılmayı kendine görev bilen, İslam hükümlerine dayalı, coğrafi sınır tanımayan, insanları dinli - dinsiz olmalarına bakmaksızın kuşatarak aynı temel değerlere çağıran, kurumsal bir yapıyı tarif ediyor olmalıyız.

Peygamber Efendimiz (asm), “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse ona diliyle müdahale etsin. Buna da gücü yetmezse, ona kalben buğz etsin. (Kalben onu reddetsin.) Bu ise îmânî tavrın en zayıf olanıdır”[6] buyurur. Ulemadan bir kısmı eliyle değiştirme işlemi güç kullanımını gerektirdiğini ve bunun devlet otoritesi tarafından yerine getirilebileceğini söylemiştir.

Günümüzde İslam'ın beş temel hedefini emniyet altına almanın tek yolunun devlet gücünden geçtiği inkar edilemez. Müslümanları tek çatı altında toplayan halifeliğin Osmanlı ile birlikte ortadan kalkmasıyla 100 yıla yaklaşan bir süredir tüm dünyada akan Müslüman kanı durmamaktadır. Avrupa devletleri, birlik oluşturup ayakta tutmaya çalışırken, Amerika, Birleşik Devletler olarak dünyaya kafa tutarken, dağılan Sovyetler birliğinin ardından Rusya tekrar birlik oluşturmak için Afganistan, Çeçenistan, Ukrayna'ya saldırıp geri almaya çalışırken; İslam ülkeleri şaşkınlık içinde çevresinde ve içinde olup biten azgınlıkları seyretmekte, Arap baharı ile savrulan ülkeler toparlanmanın yolunu yordamını bulamadıklarından kağıt üzerinde bağımsız ama gerçekte sömürge olmaktadır.

Sonuç

Bugün dünya üzerinde 60 ülkeye bölünmüş bir milyarın üzerindeki Müslümanlar; büyük bir insan kaynağına, doğal ve yer altı zenginliklere ve köklü bir medeniyete sahip iken niçin ortak bir güç olarak tarih sahnesindeki yerini tekrar alamamaktadır.

ASSAM, ortak kültür ve medeniyete sahip bu 60 ülkenin birleşerek tekrar bir süper güç olarak tarih sahnesindeki yerini alması için ortak bir mevzuat oluşturmak, ekonomik işbirliği yöntemlerini incelemek, savunma ve asayişin sağlanması, adaletin tesisi ve ortak dış politika imkanlarını araştırmak üzere fikri çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet yürütmektedir.

İrmik, şeker, süt, kap - kacak ve ocak var olduğuna göre en lezzetli helvanın tarifini tespit etmek çok mu zor![1] Aksu, Sezen; "Sultan Süleyman", http://www.sezenaksu.net/sezenaksu/muzik/sarki-sozu-sozleri/sultan-suleyman.html , (Erişim Tarihi 27 Nisan 2014)
[2] "Bütün dünyaya hâkim olan dört kişi kimlerdir?", http://www.dinikitablar.com/component/content/article/27-istikamet/3876-butun-dunyaya-hakim-olan-dort-kisi-kimlerdir , (Erişim Tarihi 27 Nisan 2014)
[3] "Süleyman Aleyhisselam", http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3790 , (Erişim Tarihi 27 Nisan 2014)
[4] Machiavelli, Niccolo; "Il Principe",  http://ebooks.adelaide.edu.au/m/machiavelli/niccolo/m149p/chapter1.html , (Erişim Tarihi 27 Nisan 2014)
[5] "devlet", http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts , (Erişim Tarihi 27 Nisan 2014)
[6]Riyazüs Sâlihîn, S 184
Okunma 3177 defa Son Düzenlenme Pazar, 04 May 2014 10:32
Melih TANRIVERDİ

1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

  1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
  2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
  3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

  1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
  2. Oto Elektroniği
  3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
  4. Telefon Santral Bakım Onarımı
  5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Web site: akmtanriverdi.blogspot.com.tr
Yorum eklemek için giriş yapın
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr