بنين
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:الدول الاسلامية»حوض المحيط الافريقي»بنين»بنين - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Cumartesi, 13 Haziran 2015 00:00

Ontoloji, Ekonomi, Demokrasi ve Millî Birlik

Yazan
Öğeyi Oyla
(8 oy)

Peşinen söyleyeyim ki, net anlaşılabilmek için bu yazım, mümkün olduğunca sohbet tarzında olacaktır. Bu itibarla son seçim sürecinde toplumda oluşan bazı kanaat değişmelerine, şahsımdan da örnekler verişim yadırganmamalıdır.

2006 yılının Ocak ayında çıkan ilk kitabımda, aslında Türk milletinin varoluşunun ontolojik bir yaklaşımla tarihî-manevî varlık alanı ile izah edilebileceğini sayfalar boyunca anlatmış ve bunun üzerine bana yöneltilen sorulardan dolayı birçok felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimcinin, modern ontoloji konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını fark etmiştim [1]. Nitekim sosyolog Prof. Dr. Beylü Dikeçligil de yine 2006 yılı içinde yayınlanan, “Sosyal Bilimler Epistemolojisinde Sorunların Kaynağı: Ontolojiyi Unutmak” başlıklı bir makalesinde, aynı bilgi eksikliğinden dert yanmış ve doyurucu izahlarda bulunmuştu [2]. Şimdi siyasete geçelim.

Cumartesi, 06 Haziran 2015 00:00

Biz Değerlerimizin Tarafındayız

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

6 Haziran 2015 tarihinde ASSAM dahil pek çok Sivil Toplum Kuruluşunun üye olduğu Milli İrade Platformu tarafından Ulusal Gazetelerde yayınlanan "Biz Değerlerimizin Tarafındayız" başlıklı ilan metni;

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Ukrayna’da gerekse Suriye’de adi suçlardan hapiste olan suçluların dahi yönetimler tarafından hazırlanarak sahaya sürüldüğü de bir gerçek. Benzer bir uygulamayı Amerika’nın Irak’ı işgalinde Saddam’a karşı cezaevlerindeki mahkûmları kullanmasından biliyoruz. Hiç tereddütsüz söylemek gerekirse “Gezi Kalkışması” da küresel emperyalizm tarafından düşük yoğunluklu hibrit savaşın fitilini ateşleme girişimiydi. Böylelikle iktidarı etkisiz hale getirip ya diz çöktüreceklerdi ya da tamamen alaşağı edeceklerdi.

     “Savaşı düşman topraklarına taşımak” stratejisi bugün sadece terör örgütleri tarafından uygulanan bir taktik olmaktan çıkmış ve tıpkı Afganistan, Irak vb. örneklerde olduğu gibi hegemonik devletler tarafından da bir politika olarak benimsenmiş durumdadır.

Öğeyi Oyla
(5 oy)

Ermenilerin, Büyük Selçuklulardan itibaren uyumlu hâlleri, 1890’dan itibaren tam bir fitneye dönüşmüştür. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Rusya, Anadolu’nun kuzey-doğusundaki bazı şehirleri işgal edince oralardaki Ermenileri Osmanlı’ya karşı kışkırtmaya başlamıştı. O dönemde Fransa da Katolikleri organize ediyordu. Bunun üzerine İngiltere de Ermeniler arasında Protestanlık propagandasına başlamış, bu arada o da ayrılıkçı duygular aşılamaya başlamıştı. 1888’de Van’da başarısız bir deneme yapmışlar, nihayet 1890’da Erzurum’da bir isyan çıkarmayı başarmışlardır. Aynı yıl İstanbul’da da ayrılıkçı Ermeniler, Osmanlı yanlısı gördükleri bazı Ermenileri öldürmüşlerdir [13]. Fransa, İngiltere ve Rusya’nın kışkırtmalarıyla oluşan o fitnede Ermeniler, Katolik ve Gregoryen/Ortodoks mezheplerine göre birbirlerine karşı da düşman edilmişlerdir.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

ORDULAR DİNDAR OLMALIDIR

(02 NİSAN 2015)

  1. ASKER DİNDAR OLMALIDIR

Meslekler arasında askerlik mesleğinden başka canı pahasına da olsa vazifenin yapılmasını isteyen başka meslek yoktur.  

Şehitliği bilip inanmayan, ölüm ötesini düşünmeyen, vatanı, devletinin maddi ve manevi değerlerini, dini ve milleti için feda edeceği canının karşılığında ebedi hayatı ve cenneti kazanacağına inanmayan insanlar savaştaki vazifesini yapmak için hayatını ortaya koyabilir mi?

İslâmî duyarlılığı olmayan, şehitliğin hükümlerini bilmeyen ve ahirete iman şuuru oluşmamış insanlara, seve seve canını feda edebilmesi için ne vaat edilebilir ki?

Ölümü göze alamayan insanların hayatını tehlikeye sokacak riskler karşısında maddi gücünü kat kat arttıracak manevi kuvvetten mahrum kalacağı şüphesizdir.

Yüklendiği sorumluluklar bakımından askerlik mesleğinin, mensuplarının dindar olması gereken mesleklerin başında geldiğini söyleyebiliriz.

Savaşın olağan dışı şartlarında vazifesini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu manevî güce sahip olabilmesi için, hangi dine mensup olursa olsun ülkelerin askerlerinin DİNDAR OLMASI gerekir.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Erdoğan'ın Davos'taki “one minute” sözü nasıl ki, İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın “İsrail'i haritadan sileceğiz” sloganından daha etkin olmuşsa, “Dünya beşten büyüktür” sözünün de “BM tasfiye olsun, NATO ortadan kalksın” sloganından daha etkin, gerçekçi ve uygulanabilir olduğu unutulmamalıdır.

Öğeyi Oyla
(6 oy)

ÇÖZÜM SÜRECİNİN ULAŞTIĞI AŞAMADA ASDER-ASSAM RAPORU

(Dİ MERHELEYA ASTA PÊVAJOYA ÇARESERÎYÊ DE RAPORA ASDER-ASSAM'Ê)

BASIN AÇIKLAMASI

27 Ocak 2015 Üsküdar / İstanbul

 

 

Ülkemizde ve dünyada adaletin hâkim olması misyonunu yüklenerek yola çıkmış olan “Adaleti Savunanlar Derneği” (ASDER) ile İslâm Dünyasının bir irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve bu müesseselerin oluşması için uygun mevzuatın araştırılması hedefine odaklanmış fikri araştırmalar yapan “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi” (ASSAM), Ülkemize ve komşu bulunduğumuz coğrafyaya barış, kardeşlik, birlik, refah, huzur ve adalet getireceğine inandığı “Çözüm Sürecini” gönülden desteklemektedir.

 

 

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

ASSAM araştırmacılarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin “Çözüm Sürecine” konu olan yedi ili ve bazı ilçelerinde gerçekleştirdikleri detaylı çalışma ile elde ettikleri tespit, beklenti, tavsiye ve çözüm esaslarını içeren, “Çözüm Sürecinin Ulaştığı Aşamada ASDER-ASSAM Raporu” hakkında, değerli basınımız bilgilendirilecektir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve ziyaret heyetinin hazır bulunacağı basın açıklamasında aramızda bulunmanızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

 

Adnan Tanrıverdi
Emekli General
ASSAM Ynt Krl Bşk
ASDER Onursal Bşk
  Nevzat Tarhan
Prof Dr
Üsküdar Ünv Rek
ASDER Gnl Bşk

 

Tarih: 27 Ocak 2015 Salı Saat: 10:30

Adres: Altunizade Mahallesi Haluk Türksoy Sokak No:14

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi

34662 Üsküdar İstanbul

Tel: 0 216 526 11 31 - 0530 288 08 46

Cumartesi, 13 Aralık 2014 00:00

Hutbe-i Şamiye (13 Aralık 2014)

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

ASSAM Kayseri İl Temsilciliği mevcut Müslüman devletlerin ortak sosyal, etnik, mezhepsel ve dini durumları, farklılıkları, iç ihtilaf ve sorunları ile bunların çözümü açısından "Hutbe-i Şamiye" konulu Aralık ayı 4. seminerini Kayseri Yeni Asya Gazetesi okuyucularının katılımı ile gerçekleştirdi.

Eğitimci, araştırmacı, yazar Sayın Rifat Okyay'in sunumuyla gerçekleştirilen seminer ilgiyle izlendi.

 

Seminer sunum dosyasını aşağıda yer alan dosya bağlantısından indirebilirsiniz.

 

Öğeyi Oyla
(5 oy)

 

 İÇSELLEŞTİREMİYORUM

 ÇÜNKÜ

 JE SUIS MUSLIM,

 Küresel Emperyalizm algılar üzerinden olgular inşa etmektedir.

 Kavramları biraz açacak olursak ALGI; düşünmeden karar veren insanların seçimlerini etkilemek adına yapılan çalışmalar bütünü. OLGU ise; bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa yani gerçek yönleri ile olayın ta kendisidir.

 Egemenlik iddiasında ki ülkeler tarihi vetirede olduğu gibi, algılar üzerinden olgular inşa edegelmişlerdir. Son olarak, Fransa’da yaşanan Charlie Hebdo baskını da bir dizayn operasyonu olarak okunmalıdır. Bu olayla verilmek istenen mesajın ilki Fransa yönetimine, ikincisi İslama yönelme potansiyeline sahip batı toplumuna, sonuncusu ise bütün dünya Müslümanlarınadır.

 Bilindiği gibi, Avrupa'da Filistin'in devlet olarak tanınması hız kazandı. Önce İsveç, arkasından İngiltere, İspanya, İrlanda ve son olarak da Fransa parlamentoları Filistin'in devlet olarak tanınması isteğiyle hükümetlerine çağrıda bulunmuştu.

 

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr