بنين
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:الدول الاسلامية»حوض المحيط الافريقي»بنين»ASSAM Yonetim - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
ASSAM Yonetim

ASSAM Yonetim

İlmi Etüt ve Akademik Değerlendirme Komisyonu (İAK) Üyeleri

 

 

SIRA NO

KURULLAR VE GÖREVLER

KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER

KOORDİNATÖRLER

AKADEMİSYENLER

3.

İLMİ ETÜT VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME

KOMİSYON BAŞKANLIĞI

 

Em. Kd. Alb. Abdullah Kaplan

 

3.1.

Başkan

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

3.2.

Üye

 

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

3.3.

Üye

 

 

3.4.

Üye

 

 

3.5.

Üye

 

 

3.6.

Üye

 

 

3.6.

Sekreter

 

 

 

 

                        (***)İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda kurul üyesi istihdam edilecektir.

 

Pazartesi, 01 Temmuz 2013 00:00

Stratejik Araştırma Kurulu Üyeleri

Stratejik Araştırma Kurulları Üyeleri

 

Kurul görevlileri listesine ulaşmak için tıklayınız...

Pazartesi, 01 Temmuz 2013 00:00

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYELERİ *

 

SIRA NO

KURULLAR VE GÖREVLER

KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER

KOORDİNATÖRLER

AKADEMİSYENLER

1.

YÜKSEK İSTİŞARE

KURULU

Em. Hv. Bnb Gürcan Onat

(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)

 

1.2

KURUL BAŞKANI

(ASSAM YNT. KRL. BŞ.)

Em. Gnl. Adnan Tanrıverdi

Adnan Tanrıverdi

1.3

ÜYE

 

Prof Dr. N. Yalçıntaş

1.4

ÜYE

 

Prof. Dr. N. Tarhan

1.5

ÜYE

 

Em. Gnl. Mehdi Sungur

1.6

ÜYE

 

Prof. Dr. Hamit Okur

1.7

ÜYE

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.8

ÜYE

 

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

1.9

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Prof. Dr. Mehmet Zelka

1.10

ÜYE

 

Prof. Dr. İskender Pala

1.11

ÜYE

 

Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç

1.12

ÜYE

 

Prof. Dr. Rahmi Güçlü

1.12

ÜYE

 

Em. Kd. Alb. Yahya Öztürk

1.14

ÜYE

 

Mak. Müh. Emin Üstün

1.15

ÜYE

 

Kamu Ynt. İ. Y. Zarifoğlu

1.16

ÜYE

 

Em. Kur. Alb. Fethi Kıran

1.17

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Em. Kur. Alb. Ali Coşar

 

1.18

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Em. Alb. M. Abdullah Kaplan

 

1.19

ÜYE

(ASSAM GNL. MUH.)

Em. Alb. Ersan Ergür

 

1.20

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)

Arş. Yaz. Sabri Balaman

 

1.21

ÜYE

(ASSAM GNL. SEK. YRD.)

İns. Kay. Uz. Reşat Fidan

 

1.22

SEKRETER

(ASSAM GNL. SEK.)

Eln. Müh. A.K. Melih Tanrıverdi

 

1.23

ÜYE

(İLMİ ETÜT VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANI)

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.24

ÜYE

(YAYIN KURUL BAŞKANI)

Em. Kd. Alb. M. Abdullah Kaplan

 

1.25

ÜYE

(ASSAM İSTANBUL TEMSİLCİSİ)

Em. Alb. Mustafa Hacımustafaoğulları

 

1.26

ÜYE

(ASSAM ANKARA TEMSİLCİSİ)

Em. Kd. Alb Şahin Akdoğan

 

1.27

ÜYE

(ASSAM BURSA TEMSİLCİSİ)

Em. Öğr. Alb. Arif Çelenk

 

1.28

ÜYE

(ASSAM KAYSERİ TEMSİLCİSİ)

Em. Diş. Tbp.Alb.Kemal Mete

 

1.29

ÜYE

(ASSAM KONYA TEMSİLCİSİ)

Em. Kd. Alb. Ali Akkaya

 

1.30

ÜYE

(ASSAM MEVZUAR İNC. KRL. BŞ.)

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.31

ÜYE

(ASSAM EKONOMİK İNC. KRL. BŞ.)

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Prof. Dr. Mehmet Zelka

1.32

ÜYE

(ORT. SVN. / SVN. SAN. İŞBR. KRL. BŞ.)

Em. Ord. Yb. Yakup Evirgen

Em. Ord. Yb. Yakup Evirgen

1.33

ÜYE

(ASSAM ORT. DŞ. POL. KRL. BŞ.)

 

Em. Kur. Alb. Kemal Şahin

1.34

ÜYE

(ASSAM MÜŞ. ADL. SİS. KRL. BŞ.)

 

Em. Hak. Alb. Ahmet Cengiz Tangören

1.35

ÜYE

(ASSAM ORT. ASY. VE GVN. KRL BŞ.)

 

Em. J. Kd. Alb. İbrahim Töre

1.36

ÜYE

ASSAM DÜN. DVL. İNC. KRL. BŞ.)

Em. Kd. Alb. Ali Akkaya

 

1.37

ÜYE

(ASSAM İSL. ÜLK. İNC. KRL. BŞ.)

 

Em. Kur. Kd. Alb. Kemal Şahin

 

* İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda Kurul Üyesi istihdam edilecektir.

ASSAM Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri (29.12.2013)

Cumartesi, 01 Haziran 2013 00:00

ASSAM Dernek Üyelik Başvuru Formu

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği tüzüğünde üyeliği düzenleyen hükümler şöyledir;

 

ÜYELİĞE BAŞVURU

Madde 5 - Dernekler Kanununda belirtilen şartları taşıyan, ASSAM'ın amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYELİĞE KABUL
Madde 6 - Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini Üye Giriş Bildirimi doldurarak Dernek Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına iletirler. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri her ay sonunda Dernek Genel Merkezine bildirir.

DERNEĞİN ADI:

Madde 1.Derneğin adı; “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği”; 

Kısa adı: “ASSAM” 'dır.

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 2. Derneğin (ASSAM) Genel Merkezi İstanbul'dur. ASSAM, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, platform kurabilir ve kurulmuş platformlara üye olabilir. Yurt içinde ve yurt dışında derneklerin kurduğu üst kuruluşlara, federasyonlara ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlara üye olabilir. Yurt dışında dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3. ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİNİN;   
Amacı; Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

Sayfa 10 / 10
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr