ASSAM Kurulları

ASSAM Kurulları

ASSAM'ın 4 yönetim organının yanı sıra 4 tane ana kurulu bulunmaktadır.

1) Yüksek İstişare Kurulu

2) Stratejik Araştırma Kurulları

3) İlmi Etüd ve Akademik Değerlendirme Komisyonu

4) Yayın Kurulu

Stratejik Araştırma Kurulları altında da 8 kurul ve bu kurullarında çeşitli sayılarda araştırma masaları bulunmaktadır.

assam teskilat semasi 12 2013

 

Alt Kategoriler

Stratejik Araştırma Kurulları

Stratejik Araştırma Kurulları

Kuruluşu ve Görevleri

 1. ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda ve coğrafi alanlarda stratejik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişilerden oluşur.
 2. Hangi konu ve alanlarda ve hangi isimlerde ve hangi miktarda Stratejik Araştırma Kurulu teşkil edileceğine Genel Yönetim Kurulu karar verir.
 3. Stratejik Araştırma Kurullarının Başkanlarının seçimi, her biri için uygun teşkilatın nasıl olacağı ile Kurulların çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 4. Stratejik Araştırma Kurullarına seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, verilecek ücretler ise Genel Kurul tarafından belirlenir.
 5. Stratejik Araştırma Kurulları, ASSAM 'ın amaç ve faaliyetleri maddelerinde belirtilen Coğrafya ve Ülkeler hakkında sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi seviyede bilimsel ve stratejik değerlendirmeleri yapacak derneğin asli kurullarıdır.
 6. ASSAM yayın organlarında ve genel basında yayınlanacak makale ve etütler, ilgili çalışma kurulunda istişare edilir.
 7. ASSAM amaçlarına uygun konularda yapılacak, seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyum ve forumlar Stratejik Araştırma Kurulları tarafından, yıllık ASSAM faaliyet planlarında belirlenir ve zamanında uygulamaya sokulur.

 

Stratejik Araştırma Kurulları Çalışmalarından Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcıları
gurcan onat srm alani   ali cosar srm alani
mehmet zelka srm alani ersan ergur srm alani sabri balaman srm alani
Devam...
Akademik Kurul

Akademik Kurul

Kuruluşu ve Görevleri

 1. ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda hazırlanmış tez ve etütleri incelemek ve akademik değerlendirmeler yapmak üzere, ilmi kariyer sahibi kişiler arasından, Genel Yönetim Kurulu Kararları ile tespit edilen Bilim Adamlarından oluşur.
 2. Komisyonun kuruluşu, çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim kurulunca belirlenir,
 3. Komisyonun başkanı ve görev bölümü, toplantı usul, esas ve periyotları Komisyon Üyelerinden oluşan Kurulun kararları ile tespit edilir.
 4. Kurul, Yüksek Öğrenin Kurumlarında ilmi kariyer sağlayacak etüt, inceleme ve tezlerin değerlendirilerek Dernek yayın Organlarında yayınlanması hususunda ilmi görüşler bildirir.
 5. İlmi Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonuna seçilecek kişilerin ASSAM üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

 

Akademik Kurul Çalışmalarından Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı 

Devam...