Cumartesi, 02 Nisan 2016 00:00

Asimetrik Savaşa Karşı "Göreve Hazırız!"

Yazan
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Asimetrik Savaşa Karşı "Göreve Hazırız!" Asimetrik Savaşa Karşı "Göreve Hazırız!" ASDER - ASSAM Ortak Bildirisi

"Emperyalist Küresel Güçlerin" İslâm Coğrafyası üzerindeki sömürgeci emelleri bilinen bir gerçektir.

Geçtiğimiz yüzyılda iki büyük harbi yaşatarak dünyamızı kana bulayan bu merkezler, ulaştıkları askeri ve ekonomik güç ile egemenliklerini kurmuş ve kuvvet kullanma tehdidi altında, özellikle İslam coğrafyasında etkili olmuşlardır.

Vietnam, Afganistan ve Irak işgalleri, süper güç olarak gördüğümüz ABD ve SSCB'yi yormuş ve askeri güç kullanarak her hangi bir ülkenin kontrol altına alınamayacağını bu ülkelere ve küresel emperyalist devletlere anlatmıştır.

Emperyalist küresel güçler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki etkinlikleri ve sahip oldukları askeri varlıklarına rağmen, dünya üzerindeki kontrolün ellerinden çıkmak üzere olduğunun farkına varmışlar ve dünya hakimiyet mücadelesinde  "YER ALTINA" inmişlerdir. Açıktan savaşma imkan ve kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Bunun şuuru ile korku, endişe ve telaş içine düşmüşlerdir.

21. Yüzyıl, kalleş, sinsi, kirli, hain ve ahlaksız yöntemlerin pişkince ve pervasızca kullanıldığı, uygulayıcısının kendisini rahatça gizleyebildiği, "ASİMETRİK SAVAŞ" uygulamaları ile başlamıştır.

Bu gün Emperyalist Küresel Güçler, Müslüman Devletlerin bünyesindeki etnik ve mezhepsel farklılıkları, kendi içlerindeki hainleri de kullanarak, tahrik ve örgütleyerek, eğitip, donatıp silahlandırıp birbirleri ile çarpıştırarak İslâm Dünyasına kirli ve sinsi "ASİMETRİK ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI" yaşatmaktadırlar.

ASDER ve ASSAM mensupları olarak, yüzyılımızda küresel saldırı stratejilerinin değiştiğinin ve İslâm Dünyasının, özellikler de Ülkemizin "Küresel Saldırıların Hedefinde" olduğunun farkındayız. Dünyanın en önemli coğrafyasında yaşamanın bedeli olarak, varlığımızı ve egemenliğimizi sürdürebilmek için, aralıksız ve fasılasız mücadele azminde olmamız gerektiğinin de farkındayız. Milletimizin de aynı duygu, düşünce ve azimde olduğunun bilincindeyiz. 

Psikolojik savaşın silahı olan propaganda, asimetrik savaşın da en çok ve etkili kullanılan bir enstrümanıdır. Sabotajlardan, baskınlardan, tahriplerden, pusulardan ve suikastlardan çok daha etkili bir silahtır. Propagandanın hedefinde duygu ve düşünceler vardır. Etkisini korku salarak, vesvese vererek, yanlışı doğru-doğruyu yanlış göstererek, endişeye sevk ederek,  pasifize ederek, milleti yöneticilerinden soğutarak, otoriteyi zayıflatarak, itaatsizlik duygusunu körükleyerek yapmaya çalışır. 

Ülkemizde küresel kaynaklı asimetrik saldırıların etkisini iliklerimize kadar hissediyoruz.

Ekim 2015, Şubat ve Mart 2016 aylarındaki Ankara Saldırıları, Ocak 2016 ayındaki İstanbul  Sultanahmet saldırısı ve son Diyarbakır polis servis aracına yapılan bombalı  saldırının yanı sıra yoğun bir şekilde Milletimiz de kirli ve kara propagandanın hedefi haline getirilmiştir. 

Önce, Nevruz haftasında yer isimleri verilerek terör örgütlerince toplu taşım merkezlerine bombalı terör saldırıları yapılacağına dair kirli propaganda sosyal ve bir kısım ulusal ve uluslararası  medya organlarınca kullanılarak sosyal, ekonomik ve siyasi hayat etkilenmeye çalışıldı.

Sonra da "fol yok-yumurta yokken", okyanus ötesi kaynaklara dayanılarak ve sureti haktan gözükerek, "Silahlı kuvvetlerimizin içindeki bir kısım kadroların darbe hazırlığı içinde olduğu" yolunda haberler; güvenirliği şüpheli kişi ve odaklar tarafından, istikrarı bozmak, Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda terörle aktif, etkin  ve başarılı mücadelesini gölgelemek, siyasi irade ile Genelkurmay Başkanlığı arasını açmak, Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademeleri arasına nifak sokmak, kahraman ordumuzla milletimiz arasında oluşmaya başlayan manevi bağı tahrip etmek, milletimizi vesvese ve endişeye sevk etmek amacına dönük haberler gündeme taşınmıştır. 

ASDER ve ASSAM mensupları olarak;

  • İslâm Coğrafyasında ve ülkemizde yürütülen asimetrik savaşın arkasındaki örgüt, güç ve ülkelerin farkında olduğumuzu;
  • Bu güç, ülke ve örgütleri  lanetle andığımızı;
  • Hedeflerine hiç bir şekilde ulaşamayacaklarını;
  • Korkunun ölüme faydası olmadığı gibi ne yaparlarsa yapsınlar Ülkemizde ve İslâm dünyasındaki kenetlenmeyi engelleyemeyeceklerini,
  • Terör saldırılarından hiç bir şekilde korkmadığımızı, kamu güvenliği alanında hükümetimize, merkezi ve mahalli yöneticilerimize, asker, jandarma ve güvenlik kuvvetlerimize güvendiğimizi,
  • Terörist saldırılarda şehit olan asker ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı ve gazilerimize hayırlı şifalar dilediğimizi,
  • Asılsız ve kara propagandalara pabuç bırakmadığımızı ve bırakmayacağımızı, hiç bir söylentinin bizim normal yaşantımıza etki edemeyeceğini;
  • Güçlü bir iktidar varken, siyasi istikrar tam olarak tesis edilmişken, Genelkurmay Başkanlığımız ile Hükümetimiz arasında örnek denecek tarzda güvene dayalı görev bağı kurulmuşken askeri darbe söylentilerini hiç bir şekilde inandırıcı bulmadığımızı,
  • Siyasi ve askeri yönetimlerimizin Silahlı Kuvvetler mensubu asker kişilerin suç teşkil eden eylemlerine karşı hukuk içerisinde kalarak yasal yollarla mücadele edeceklerine, vesvese ve safsatalara itibar ederek linçe dönüşen idari tasfiyelere girmeyeceklerine, ancak hiyerarşik otoritenin dışındaki merkezlerden emir almaya meyyal seküler ve cemaatçi kadrolaşmalara karşı da hukuk içinde müsaade etmeyeceklerine inancımızın tam olduğunu;
  • Her zaman göreve hazır olduğumuzu;

Sevgili milletimizle paylaşmayı görev addettiğimizi duyurur, Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Başbakanımıza, Hükümetimize, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, Ordumuza, Emniyet mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize başarılar dileriz. 02 NİSAN 2016 

Adnan Tanrıverdi

ASSAM Ynt. Krl. ve

ASDER Onursal Başkanı

Okunma 4523 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 04 Nisan 2016 14:23