Pazartesi, 23 Ocak 2023 14:02

“Paramiliter”

Yazan
Öğeyi Oyla
(6 oy)

Son yıllarda Türk medyasında sıkça duyulan bir kelime var: “Paramiliter”

Özgür Ansiklopedi Vikipedi’ye göre; “Paramiliter” terimi Yunanca kökenli olup, “harici” anlamına gelen “para” ve “asker” kelimelerinin karşılığı olan “militer” sözcüklerinden türemiştir. Yani, bir yarı askerî güç, işlev ve teşkilatlanma olarak askerî, ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı şeklinde ifade edilmektedir.  Vikisözlük’e göre ise;  Latince kökenli olduğu ileri sürülerek, “yanında” anlamına gelen  “para” ile “asker” anlamındaki “militer” kelimelerinden türetilmiştir. Yani, askeri kuvvetlere yardımcı olan, sivil yarı askeri güç topluluğu olarak tarif edilmektedir Paramiliter kelimesi. Fransızca paramilitaire, (yardımcı asker) sözcüğünden alıntıdır.

Burada okuru, kelimenin etimolojik köken bilgisi ve anlamlarıyla sıkmak niyetinde değilim. Peki, özellikle bazı muhalif politikacıların sık sık kullandığı bu kelimenin anlamı ve atfedilen manası nedir? Bu kelime ile, ne anlatılmak istenmektedir?

Ancak kimi muhalif siyasetçilerin politik hasımlarını veya hasımlarına bir güç dayanağı oluşturduğu iddiasıyla,  bazı özel ticari şirketleri kamuoyu ve hukuk nezdinde kötülemek, küçük düşürmek, suçlamak, iftiralarına zemin oluşturmak gayesiyle kullandıklarına dikkat çekmek istiyorum. Yani, Ülkenin savunmasına büyük katkı yapan,  savunma sanayiine mal ve hizmet üreterek ihracatında rol alan, ürettiği İHA/SİHA’lar ve hatta insansız muharip uçak “Kızılelma” ile ülkemizin göz bebeği vasfındaki BAYKAR Makine ve Ülkemiz savunma sanayi hizmet sektörünün ilk ve tek örneği  SADAT Savunma [1] gibi şirketlere, muhalefet partilerinin kimi kifayetsiz muhteris yöneticilerinde, ülkemizin hasmı olan emperyal devletlerin baktığı gibi niçin düşmanca bir bakış açısı mevcuttur? Batılı ülkelerde sayısı 70’i geçen Özel askeri şirketlere [2], özellikle İslam ülkelerinin sömürülmesinde rol verildiği halde, bu bakış açısına sahip muhalif liderlerin zihin arka planında neler olduğunu okurun ferasetine - irfanına bırakıyorum. Böyle düşmanca söylemlere, tavır ve hareketlere sahip muhalefetin, (Allah Göstermesin)  iktidara gelmesi halinde, milli savunma sanayii başta olmak üzere, kazanılan tüm maddi – manevi değerleri yerle bir edeceklerinden kimsenin kuşkusu olmasın. 

   

Eğer Türkiye’de birileri ille de paramiliter bir örgüt arıyorsa, dönsün Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de kendilerinin her fırsatta himaye ettikleri, seçimlerde gizli – açık işbirliği yaptıkları, batılı büyük emperyal devletlerin kurduğu ve 40 yıla yakın bir süredir tüm varlıklarıyla destekledikleri PKK/PYD ile DEAŞ, DHKP-C vb. terör örgütlerine baksınlar. Hatta DHKP-C’nin uzantısı bazı sözde müzik gruplarının sergiledikleri söz ve kıyafetlerine baksınlar. Asıl paramiliter örgüt örnekleri, Emperyal batılı devletlerin sömürge olarak hedef tahtasına koydukları Afrika’da çeşitli kisvelerde faaliyet göstermelerini sağladıkları Boko Haram, Eşşebap vb. gibi silahlı katil sürüleridir. Bunların en azılısı ve en büyüğü, bölücü PKK/PYD, kendini dünyanın tek süper gücü sayan ABD tarafından kurularak, büyük çapta uyuşturucu ticareti yapmasına göz yumulan, sayısız cinayetler işleyen, Suriyeli’leri  topraklarından, evinden barkından, canından eden, her türlü kötülüğü ile ünlü büyük bir paramiliter bir terör örgütüdür.

   

Eğer birileri paramiliter örgütleri anlatmak istiyorsa, 1828-29 ve 1877 – 1918 Doğu Anadolu’ya giren Rus İşgal Ordusuna yol gösteren, rehberlik ederek Müslüman ahaliyi katleden Ermeni katiller sürüsü Hınçak, Taşnak komitelerini; 1970 - 1980’lerde yurt dışındaki Türk diplomatlarını şehit eden Asala terör örgütünü; 1992’de Azerbaycan’da Hocalı katliamını yapan Ermeni Ordusu ve çetelerini  beyan etsinler. Balkanlar ve Batı Trakya’da Yunan terör örgütleri Etiniki Etarya, Mavri Mira,[3] Kıbrıs Türklerini şehit eden, diri diri toprağa gömen EOKA-B [4] terör örgütlerini anlatsınlar. Bosna’lı Müslümanları kitlesel bir kıyıma uğratan Sırp Çetnik [5] ve Hırvat çetelerini işaret etsinler.

   

 

Son 20 yıllık geçmişe baktığımızda sömürgeci emperyal devletlerin, çeşitli global güvenlik gerekçelerinin ardına sakladıkları icraatlarıyla, insanlık adına en büyük suçları işleyen 2003 – 2013 Irak İşgali yıllarında Ebu Gıreyb Hapishanelerindeki, Felluce’deki  masum Irak halkına işkence ve tecavüzleri yapan ABD’li zengin Neoconların kurdukları Blackwater (Academi), Rusların 2014’te Kırım’ın işgalinde ve Libya’da, Afrika’nın diğer bölgelerinde ve halen Ukrayna savaşında faaliyet gösteren Wagner, vb. özel paramiliter şirketleri  görürüz. Küresel silahlı bir mafya gibi hareket eden ABD’nin, 20 yıl boyunca Afganistan’daki uyuşturucu ticaretine, yeraltı ve yer üstü zenginliklerine çökmesine gerekçe olarak, New York’taki ikiz kulelere 11 Eylül  2001 saldırısı  paravanını kullandığının bir gizliliği kalmamıştır. Paramiliter güç ya da paramiliter örgüt, yarı askeri bir yapılanma olan gönüllü ve silahlandırılmış insanlardan oluşturulan yapılardır. Ancak, yüzlerce kez itham, iftira – hakaret edilen, SADAT Savunma, paramiliter bir şirket değildir.[6]

   

Sadece devlet ve sermaye elinde değil, siyasal bir parti tarafından da kurulan paramiliter örgütler vardır. Örneğin, Nazi Almanyası’nda Nazi partisine bağlı olan Schutzstaffel (SS), Sturmabteilung (SA) gibi paramiliter örgütler, faşizmi yaymak ve ırkçı politikalarını cebir yoluyla dayatmak, muhalifleri bastırmak için halkları katletmekten çekinmemişlerdir. Fakat her paramiliter örgüt sermaye tarafından desteklenmemiştir. Nazi Almanyası ve faşizme karşı savaşan Alman Komünist Partisi’ne bağlı “Parteiselbstschutz” bir paramiliter örgüt olarak halkın gönüllü birlikleriyle oluşturulmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından kurulan “Halkın MilisleriPartizanlar da, düzensiz askeri birlik olarak bir paramiliter güç sayılmış ise de  2. Dünya Savaşında Almanların Moskova seferindeki taarruzunu yavaşlatan, Alman birliklerine baskın ve sabotajlar gerçekleştirerek Rus Ordusu’na yardım etmek suretiyle önemli başarılar kazanmışlardır. Ancak bu tür yapılar, ülkesinin topyekun işgal edilmesine mani olmak üzere, vatandaşların gönüllü olarak oluşturduğu, meşru müdafaa yapan bir kuvvet sayılır. Türk İstiklal Savaşı’nda Anadolu’nun işgal ve halkının uğradığı mezalime karşı önemli kayıplar verdiren, Efelerden teşkil edilen mahalli milis unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenli orduya geçişi öncesinde gayrinizami harp yaparak işgalci Yunan’a ve diğer alçak müstevlilere karşı büyük yararlılıkları görülen Çerkez Ethem birlikleri, paramiliter örgütler değildir. Para karşılığı değil, vatanlarının işgaline karşı meşru müdafaa için işgalci orduyla çarpışmışlardır.

Lejyoner kavramı, batıda genellikle yabancıların oluşturduğu birkaç takımdan kurulu askeri birlik olarak tanımlanıyor. Paralı askerler, diğer bir ismiyle “Lejyonerler”i,  tarihsel bir süreç kapsamında ifade edecek olursak bu sistem ilk defa eski Romalılar'da kullanılmaya başlanmıştır. Antik Mısır’dan Viktoryan İngiltere’sine kadar her imparatorluk “sözleşmeli güçleri” kullandılar.  Paralı asker tutan ilk ve tek Türk Devleti Hazarlardır. Papalık, hâlâ İsveçli paralı askerler tarafından korunuyor. 11. yüzyılın sonlarında Bizans ordusunda İngiliz, Frank, Norman, Venedikli, Rus, Bulgar, Alan, Sırp, Gürcü, Ermeni gibi milletlerden oluşan ücretli askerler bulunmaktaydı. 13. yüzyılda Lejyoner Katalanlar, Osmanlı ve diğer Türk beyliklerine karşı Bizans tarafından kiralanmışlardır. Batı Anadolu’da Türk beyliklerine karşı bunların kullanıldıklarını öğreniyoruz. Abbasiler döneminde “Murtazıka” (ücretli) denilen Türklerden oluşan Hassa ordusu kurması, yine Fars asıllı olanlara karşı bir güç olarak düşünülmüştü. 19. yüzyılda, Fransa’nın deniz aşırı kolonilerindeki çıkarlarını korumak için Lejyonerler Birliği kuruldu. Bugün Fransız Guyanası’ndaki Szuts kampında eğitim görüyorlar. Guyana Uzay Merkezi’nin güvenliğinden de sorumlu, Alman ve Uzakdoğu kökenli askerlerin içinde bulunduğu bir birlik şeklindedir. Birleşmiş Milletlere göre paralı askerler daha çok Güney Afrikalı, ABD’li ve İngiltere vatandaşlarından oluşmaktadır. Uyuşturucuyla mücadele eden Latin ve Orta Amerika’daki bazı devletlerin güvenlik kurumlarına karşı, uyuşturucu baronlarının askeri eğitim ve operasyon maksadıyla “Paralı Asker”leri mevcuttur. Konuyla ilgili detaylı bilgileri dipnotlarda bulabilirsiniz. Vesselam.

24.01.2023 - Ali COŞAR – Stratejist / İstanbul

 

[1] https://sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/831-sadat-savunma-paramiliter-degildir.html

[2] Detaylı bilgi için, Bakınız: “Özel Askeri Şirketler Sempozyumu 18 ŞUBAT 2018” https://www.sadat.com.tr/images/news/ozel_askeri_sirketler_web.pdf

[3] https://www.bilgipedia.com.tr/etniki-eterya-cemiyeti-milli-cemiyet/

[4]  https://tr.wikipedia.org/wiki/EOKA-B

[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87etnikler

[6] https://sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/782-sadat-sirketimiz-parali-asker-orgutu-degil-suclamalar-erdogan-in-imajini-zedelemek-icin.html

Okunma 2735 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 01 Şubat 2023 11:42