Pazar, 26 Ocak 2020 00:00

Yumuşak Güç Unsuru olarak ASSAM ve SADAT

Yazan
Öğeyi Oyla
(5 oy)
ASSAM - SADAT ASSAM - SADAT www.assam.org.tr

Dünya basını 2019 Aralık ayında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınır anlaşmasına Doğu Akdeniz bölgesi yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye tarafından oyundaki diğer tüm aktörlere karşı çekilen Şah Mat hamlesi olarak yer verdi. Gurur duyduk.

 

Pek çok strateji uzmanı bu anlaşma ile ilgili yazdı çizdi ve halen de yazıp çizmeye devam ediyor. Ben anlaşmanın sonuçlarına dair kamuoyunun gözünden kaçmış bir noktaya değinmek istiyorum.

Doğu Akdeniz bölgesinde emelleri olan tüm ülkeler Türkiye'nin çektiği bu hamleye karşı birleşerek hamleyi boşa çıkaracak ve Mat olmaktan kurtulacakları yolun Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin ortadan kaldırılarak yerine gelecek yeni hükümetinde anlaşmayı iptal etmesinden geçtiği konusunda hem fikir oldular. Berlin konferansının sonucunda Birleşmiş Milletlerce tanınan Libya Ulusal Hükümeti tarafından Libya’ya davet edilen Türkiye’ye tek bir yol bırakılmıştır.

Libya petrollerini ele geçirmek için 2014 yılında CIA tarafından devreye sokulan Halife Hafter[i] acilen Ulusal Mutabakat Hükümetini yıkma görevi ile desteklenmeye başlanan bir piyondur.

Hem Moskova hem de Berlin’deki toplantılarda Hafter’e meşruiyet kazandırılmaya çalışıldı. Uzmanlar tarafından zaten detayları ile incelenen bu konuların arka planlarına girmeye gerek görmüyorum. Ama şu açıkça meydandaki Hafter kaliteli insan kaynağına sahip değil. Ambargoya rağmen silah ve mühimmat ile desteklenen bu terörist sadece Libya’nın geniş toprak parçasını oluşturan boş çöl bölgelerini kontrol altına alarak ülkenin %75’ini ele geçirmiş gösteriliyor. İnsan kaynağı yetersiz olan Hafter lehine güç dengesini değiştirmek üzere paralı askerlerin Libya’ya gittiği bilgisi basına kadar düşünce Başkan Erdoğan açıklamalarında “Libya’dan talep gelirse, Rusya gibi paralı asker çalıştıran özel askeri şirket gönderebiliriz” dedi.[ii]

Başkan Erdoğan’ın bu açıklamaları akıllara SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketini getirdi.

Gözlerin SADAT’a dönmesi ile Libya konusunda kartlar tekrar karılmak zorunda kalındı. Wagner sahadan çekilmeye başladığını duyurdu.[iii]

Yani Başkan Erdoğan’ın iradesini ortaya koyması Libya’da tüm tarafların pozisyonlarını tekrar belirlemesini gerektirdi. Türkiye uluslararası alanda küçümsenemeyecek derecede önemli bir güce sahip olmasına rağmen bazı iç odaklar gördükleri gerçeği kabullenmek yerine kulaklarına fısıldanan masallara inanmayı tercih ediyorlar.

Libya’da ve Doğu Akdeniz bölgesinde menfaat elde etmek isteyen ve bölge kaynaklarını uzun yıllardır sömüren ülkeler Türkiye’nin Özel Askeri Şirket kartını oynamasını engellemek amacıyla pozisyon alarak karalama kampanyası başlatmakta gecikmediler.

ASDER, ASSAM, SADAT

SADAT Kurucusu, ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Adnan Tanrıverdi Türk Silahlı Kuvvetlerinden Tuğgeneral rütbesi ile emekli olduğu 1996 yılından beri emeklilik hayatını yaşamak yerine Türkiye’nin ve İslam Dünyasının içinde bulunduğu durumdan çıkması ve süper güç haline gelmesi için stratejiler geliştirmekte ve projeler üretmektedir.

28 Şubat postmodern darbesi döneminde inançları sebebiyle suçlu ilan edilip kamu görevinden çıkarılan binleri bir çatı altında toplayan ASDER uzun çalışmalar sonucunda mağdurların kısıtlı da olsa bir takım haklarını 2011 yılında almalarını sağlayabilmiştir. Bu çalışmalar döneminde ASDER içinde ASSAM bir platform olarak stratejiler geliştirmeye başlamış bu çalışmalar 2012 yılında SADAT’ı doğurmuş, 2013 yılında ise ASSAM kurumsal kimliğe bürünmüştür.

Bugün geriye dönüp baktığımızda (E) Tuğg. Adnan Tanrıverdi sırasıyla, muvazzaflık dönemi, emekliliğinde ise www.adnantanriverdi.com web sitesi, ASDER[iv], ASSAM[v], SADAT[vi], Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul üyeliği gibi hizmetlerle Türkiye'nin son 50 yılında önemli izler bırakmıştır.

Günümüzde Türk dış politikasındaki atılımlar Adnan Tanrıverdi tarafından 15-20 yıl önce yazılıp çizilip söylenen raporlanan stratejiler ve projelerden izler taşımaktadır.

Bugün Türkiye’ye hasmane tutum içinde olan uluslararası güçler bu gerçeklerin farkında olarak Adnan Tanrıverdi, ASSAM ve SADAT üzerinde yalan, iftira, karalama çalışmaları yürütmektedir.[vii]

Bu karalama, yalan ve iftira kampanyaları içeride de benzer yöntemlerle yürütülmektedir. Aralık ayında üçüncüsü gerçekleştirilen ASSAM Uluslararası Kongre etkinliğinde “Mehdiyi (a.s.) bekleme kolaycılığına kaçmayın İslam ülkelerinin birleşmesi için üzerinize düşen çalışmayı yapın” açıklamasını “Mehdi’yi ilan edecekler” yaygarasına dönüştürerek keçisi çalınan müftüyü keçi hırsızı yapmayı denediler.

Böylece yıllardır yürütülen fakat kamuoyunda hak ettiği ilgiyi göremeyen ASSAM çalışmaları geniş kitlelere ulaşma imkanı bulmuş oldu. Bunlar sayısal verilere de yansıdı.

www.assam.org.tr istatistikleri

Şekil 1 Ekim – Kasım 2019 dönemini içeren 2 aylık veri ile Aralık 2019 – Ocak 2020 dönemi karşılaştırması

www.assam.org.tr Grafik

Şekil 2 ASSAM site ziyaret grafiği

Bu bize daha büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışma azmi getiriyor. Bazen çalışmaların yoğunluğu içinde gözümüzden kaçanları, atladıklarımızı, unuttuklarımızı aldığımız geri beslemelerle düzeltme ve telafi etme imkanı bulmuş oluyoruz.

Hatadan müstesna olanlar sadece peygamberlerdir. Biz çokça hata ve kusur işleriz. Bu sebeple Allah şöyle dua etmemizi emreder;

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara Suresi 286)

Türkiye’den 20 yıl ilerde olmak

Bugün koparılan yaygaranın hedefinde 15-20 yıl önce üretilen stratejilerin kaynağı olarak görülen (E) Tuğg. Adnan Tanrıverdi’nin şahsında bu müstesna kurumların da yıpratılarak Türkiye’nin hem Libya’daki kazanımları hem de ASSAM’ın İslam Birliği konusunda yürüttüğü çalışma bulunmaktadır.

20-50 yıl sonramızı kurtaracak çalışmalar yürüten bu kişi ve kurumları, halen 28 Şubat dönemine takılıp kalmış, gündemi 25 yıl geriden takip eden, “suç değil mi!”, “bu da mı suç değil?” hezeyanlarına kapılmış kafaların anlayabilmesi mümkün değildir. Bu kafalar dünü anlayamadıkları gibi bugünü ve yarını da anlayamıyorlar. Dünya gerçeklerini de okuyamıyorlar.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, İslam’a düşmanlıkta en amansız olandır. O, (senin yanından) ayrılıp iktidara geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi 204-205)

Türk Silahlı Kuvvetleri Tokat’ını attığında

Libya’da Türkiye'nin hamlelerini boşa çıkararak Doğu Akdeniz’deki haklarını elinden almak amacıyla Hafter’e destek verecek paralı askerlerin karşısına SADAT adının konması dengeleri değiştirmeye yetmiştir.

Türkiye’nin Libya’da SADAT’a ihtiyacı yoktur. Buna rağmen Hafter kuklacıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hafter’i tokatlamak üzere kaldırdığı elinin gölgesi sebebiyle can hıraş bağırmaktadır. TSK’nın kaldırdığı el hışımla inecek ve Libya’da Türkiye’ye karşı cephe alanlar darmadağın olacaklar, SADAT’a, ASSAM’a ve kurucusuna yönelik kampanyalar da ister istemez sona erecektir. Asıl feryadı da o zaman duyacağız.

Görelim bakalım kimler feryat edecek!

ASSAM ve SADAT Yumuşak Güçtür

Bugün ASSAM ve SADAT arkasında devlet desteği dahi bulunmayan yumuşak güçlerdir.[viii]

ASSAM stratejiler oluşturan ve dünya kamuoyuna sunarak alternatif yöntemler üreten bir Yumuşak Güçtür.

SADAT ise hiçbir silahlı gücü olmamış ama İslam Ülkelerinde var olan Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatlarına ellerindeki Sert Gücü etkin kullanmalarını sağlayacak reorganizasyon, danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri sunan bir Yumuşak Güç olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

SADAT’ın sert güce yani silahlı güce sahip olduğunu iddia edenler, gizli ordu olduğu yalanını uyduranlar, paramiliter, paralı asker vb güçleri olduğunu veya bunları yönettiğini iddia edenler ellerindeki delil, bilgi ve belgeleri savcılığa vermemekle suç işlemektedir.

Senaryo ile video çektirip işte SADAT’ın elemanları yalanları ile servis etmeler FETÖ’nün kanıksanan taktikleridir. Varsa delili gidin suç duyurusunda bulunun. SADAT 2012’den beri faaliyet gösteriyor. Tek bir suç işlediğini ispat eden çıkması mümkün değildir.

Atalarımızın dediği gibi;

Ardında yüz köpek havlamayan Kurt, kurt sayılmaz

 


[i] https://www.ntv.com.tr/dunya/turkiye-karsiti-general-halife-hafter-kimdir,UEDMpWdv6E-KTlTEJ37YSw

[ii] https://www.aksam.com.tr/guncel/turkiye-libya-icin-ozel-askeri-sirket-mi-kuracak/haber-1030647 , 17.12.2019

http://www.milliyet.com.tr/galeri/turkiye-asker-gonderebilir-6098059/14 , 10.12.2019

[iii] https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libyadaki-mesru-yonetim-komutani-ammar-rus-parali-askerleri-cekiliyor/1699491 , 10.01.2020

[iv] www.asder.org.tr

[v] www.assam.org.tr , www.assamcongress.com

[vi] www.sadat.com.tr

[vii] https://www.memri.org/reports/erdo%C4%9Fans-chief-advisor-and-former-general-tanr%C4%B1verdi-presents-vision-%E2%80%93-reflected-turkeys , 14.01.2020

[viii] http://politikaakademisi.org/2014/01/16/turkiyenin-yumusak-gucu/ , 16.01.2014

Okunma 6078 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 21 Ekim 2020 09:46
Melih TANRIVERDİ

 Türkçe (Türkiye) Arabic (اللغة العربية) English (United Kingdom)

Konya, Akşehir'li olan Melih TANRIVERDİ, 1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

 1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
 2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
 3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

 1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
 2. Oto Elektroniği
 3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
 4. Telefon Santral Bakım Onarımı
 5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

Türkiye'de Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün literatüre girmesi, Yeni Türkiye Yüzyılında Askeri Danışmanlık, Eğitim ve Lojistik alanında hizmet ihracının Türkiye'nin ihracatında hak ettiği yeri alması için çalışmalar yürüttü.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası, 5 torun dedesi olup İngilizce bilmektedir.

 

مليح تانريفردي

ولد في عام 1968 في أوسكودار. خريج كلية الهندسة بجامعة أولوداغ، قسم الإلكترونيات.

في عام 1990 بدأ العمل في واحدة من الشركات الرائدة بورصة في قطاع الاتصالات. في حين لم يبدأ استخدام الهاتف المحمول في تركيا. في نهاية عام 1991، أسس هلال تلفون وبدأ في تقديم الخدمات الفنية للهاتف والفاكس وصيانة معدات الهاتف اللاسلكي وإصلاحها.

بين عامي 1995 و1996، أدى خدمته العسكرية قصيرة المدة الدورة 247 في ماماك / أنقرة في مدرسة نظم المعلومات الإلكترونية للاتصالات وقيادة مركز التدريب.

في عام 1997، أسس شركة AKM للاتصالات السلكية واللاسلكية. أصبحت شركة AKM Telekom في عام 2003 (موزع باناسونيك في تركيا) خدمة تكوفاكس المعتمدة، وأصبحت خدمة الصيانة المعتمدة من باناسونيك مباشرة في عام 2009. بين عامي 1997 و2012، عمل كخدمة معتمدة للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك AEG، هاغنوك، سويتل، موتورولا. كانت شركة AKM Telekom حاصلة على شهادة تأهيل مكان الخدمة من معهد الموصفات التركية. قام بنقل ملكية الشركة في أغسطس 2012.

وفي عام 2004، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة غرفة بورصة للإلكترونيات. وبين عامي 2004 و2012، عمل بنشاط كعضو في مجلس الإدارة المسؤول عن المشاريع.

بعض المشاريع التي يدعمها ويمولها الاتحاد الأوروبي تشمل؛

1. أهمية تعليم الميكاترونكس في سوق العمل (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)

2. ريادة الأعمال والابتكار لخلق أعمال جديدة خلال الأزمة العالمية (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)

3. تعليم اللغة الإنجليزية على الرغم من كل السلبيات (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

بين عامي 2004 و2012، عمل كمدرب ومدير في غرفة بورصة للإلكترونيات، مركز تدريب الإلكترونيات للأعمال.

1. موظفو خدمات الحاسوب التقنية

2. إلكترونيات السيارات

3. إصلاح وصيانة أنظمة الأمن الإلكتروني

4. إصلاح وصيانة مقسم الهاتف

5. موظفو الخدمة الفنية للهاتف المحمول

عمل كمدرب ومدير في دورات تتراوح من 360 ساعة إلى 800 ساعة. شارك في العديد من مشاريع التعليم ذات التوجه الاجتماعي مثل (مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة)، (مشروع تطوير التعليم المهني، دورات التدريب المهني في إيشكور.

وقد قام بدور رائد ونشط في إنشاء وتشغيل منصة www.turkiyeelektronikcileri.org، والتي تتضمن تطبيق قاعدة بيانات تفاعلية عبر الإنترنت ومنتديات لتبادل المعلومات حيث يمكن للزملاء العاملين

في الإلكترونيات والفروع التابعة المسجلة لدى غرفة الحرفيين أو التجارة في جميع أنحاء تركيا تلبية الحاجة إلى الدعم الفني، والتخطيطات، وملاحظات الأخطاء، وأدلة الخدمة.

وقد لعب دوراً نشطاً ورائداً في إنشاء موقع www.bursaelektronikpazar.com الإلكتروني، وهو تطبيق إعلاني عبر الإنترنت حيث يمكن لأعضاء غرفة بورصة للإلكترونيين الإعلان عن الخدمات التي يقدمونها والمنتجات التي يبيعونها مجاناً.

أخذ دورا رائدا ونشطا في المشروع المسمى أخضر- أبيض- أزرق وهو أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية لغرفة بورصة للإلكترونيات حيث يتم جمع جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة وتسجيلها ثم تصنيفها وإعطائها للمدارس المحتاجة بعد اجتياز الأجهزة المناسبة للصيانة، الفائض منها التي يمكن تفكيكها في حالة أولئك الذين لا يعملون مع قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت من الأجزاء المتاحة والصور والمواصفات الفنية بعد حفظها جنبا إلى جنب مع بورصة، والذي يوفر قطع غيار مجانية لقطاع الصيانة والإصلاح من خلال منحه مجانًا لأعضاء الإلكترونيات في غرفة الإلكترونيات في بورصة. (للتفاصيل www.eatik.org)

بين عامي 2005 و 2012، عمل كخبير في الهواتف اللاسلكية والهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التصوير في لجان تحكيم المستهلكين في بورصة ومناطقها.

وفي الفترة 2011-2012، عمل كمفوض يمثل اتحاد غرف النقابات في بورصة في "برنامج دعم التعاون" في مديرية مركز خدمات بورصة KOSGEB.

منذ سبتمبر 2012، يعمل كمدير في شركة صادات الدولية للاستشارات الدفاعية والصناعة والإنشاءات والتجارة. كان يعمل في إدارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوريد والمعدات. تم انتخابه لمجلس الإدارة في مارس 2013. كما شغل منصب نائب المدير العام للأنشطة الإدارية حتى أغسطس 2016. تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة في أغسطس 2016.

في فبراير 2014، أسس شركة دنيا التريلجة وبدأ أول إنتاج تركي للتجزئة لحويات التريلجة في قطاع الأغذية. تتقدم الشركة باستثماراتها في قطاع الحلويات والمعجنات. وصلت منتجات الشركة إلى إسطنبول وكذلك مرمرة وبحر إيجة بالكامل.

وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة أصّام.

متزوج وله 3 أطفال ويتحدث الإنجليزية.

 

Melih TANRIVERDİ, who is from Akşehir, Konya, was born in Üsküdar / İstanbul in 1968. He graduated from Uludağ University Engineering Faculty Electronics Department.

In 1990, he started to work in one of the leading companies in Bursa in the telecommunication sector. The use of mobile phones has not yet started in Turkey. At the end of 1991, he established the company named Hilal Telefon and started to provide technical service for telephone, fax, wireless telephone maintenance and repair.

Between 1995 and 1996, he did his 247th Short Term Military Service in Mamak / Ankara at the School of Communications Electronics and Information Systems and Training Center Command.

He established “AKM Telekomünikasyon” in 1997. AKM Telekom became Tekofaks' Authorized Service in 2003 (Panasonic Turkey Distributor) and then it became Panasonic Authorized Service in 2009. Between 1997 and 2012, he carried out the authorized service of many brands including AEG, Hagenuk, Switel and Motorola. AKM Telekom had TSI (Turkish Standards Institution) Service Place Competence Certificate. He handed over the company in August 2012.

In 2004, he was elected as a member of the Bursa Chamber of Electronics' Board of Directors. Between 2004 and 2012, he took an active role as a Project Officer Board of Directors Member.

Some of the projects which is supported and funded by the EU he took part in are as follows;

 1. Importance of Mechatronic Training in Labour Market
 2. Enterprise as Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork
 3. English Education Despite All the Negativities - EEDAN

Between 2004 and 2012, he worked as an instructor and manager in Bursa Chamber of Electronics, Supreme Electronic Training Center.

 1. Computer Technical Service Personnel
 2. Auto Electronics
 3. Electronic Security Systems Maintenance and Repair
 4. Telephone Switchboard Maintenance and Repair
 5. Mobile Phone Technical Service Personnel

He worked as an instructor and manager in abovementioned courses ranging from 360 hours to 800 hours. He took part in many social education projects such as Privatization Social Support Project, Vocational Education Development Project, İŞKUR Vocational Training Courses.

He was a pioneer and active in the establishment and operation of the www.turkiyeelektronikcileri.org platform, which includes an interactive online database application and information sharing forums where colleagues operating in electronics and affiliated branches registered in the Merchants, Craftsmen or Chamber of Commerce in Turkey can meet the need for technical support, schematics, fault notes, service manuals.

He played an active and pioneering role in the establishment of the website www.bursaelektronikpazar.com, a free of charge and online advertising application where members of the Bursa Chamber of Electronics can advertise the services they offer and the products they are selling.

All kinds of electronic devices that are out of use are collected and recorded, and then the appropriate ones are donated to the schools in need after the maintenance, the ones that are in need and the ones that are inoperable can be disassembled into an online database with photographs and technical specifications after being registered. He played a pioneering and active role in the Green - White - Blue project, which is one of the Social Responsibility Projects of the Bursa Chamber of Electronics, which provides free spare parts to the maintenance and repair sector by providing free spare parts to the electronics members of the Bursa Chamber of Electronics. (For detailed information, www.eatik.org)

Between 2005 and 2012, he worked as an Expert on Wireless Phones, Mobile Phones and Cameras in Consumer Arbitration Committees in Bursa and its Districts.

Between 2011 and 2012, he served as a commission member representing Bursa Chamber of Craftsman Union in KOSGEB Bursa Service Center Directorate Cooperation Power Union Support Program.

Since September 2012, he has been working as a manager at SADAT International Defense Consultancy Construction Industry and Trade Inc. He worked in Finance, Communication and Informatics, Supply and Equipment Managements. In March 2013, he was elected as a Member of the Board of Directors. Until August 2016, he also served as the Deputy General Manager of Administrative Activities. He was appointed Chairman of the Board of Directors in August 2016.

In February 2014, he founded Trileçe Dünyası and started first wholesale Tres Leches production in Turkey in the food sector. The company is advancing in the sweet and pastry sector with its investments. The products have reached the entire Marmara and Aegean regions as well as Istanbul.

He carried out studies for the Defense Industry Service Sector in Türkiye to enter the literature and for the export of services in the field of Military Consultancy, Training and Logistics in the New Turkish Century to take its deserved place in Türkiye's exports.

He is Founding Member and Board of Directors Member of ASSAM.

He is married and has 3 children, 5 grandchildren. He can speak English.

 

akmtanriverdi.blogspot.com.tr