Genel Kurul

Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup, delegelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü toplanır.

  1. Doğal Delegeler: Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyeleri ile Şube Yönetim Kurulları asıl üyeleridir.
  2. Seçilmiş Delegeler:
    1. Genel Merkez Delegeleri: Genel Merkeze üye olanlardan Genel Kurula Katılacak delegeleri belirlemek amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu gözetiminde yapılacak Genel Merkez Delege Seçim Toplantısında her yirmi üyeyi temsil etmek üzere seçilip gönderilen delegelerdir. Üye sayısının yirminin altında olması halinde Genel Merkez bir delege ile temsil edilir. Yirminin katlarını takip eden ve yirmiyi bulmayan sayılar dikkate alınmaz.
    2. Şube Delegeleri: Şube Genel Kurullarınca, Dernek Genel Kurulunda her yirmi üyeyi temsil etmek üzere seçilip gönderilen delegelerdir. Üye sayısının yirminin altında olması halinde bu Şubeler bir delege ile temsil edilir. Yirminin katlarını takip eden ve yirmiyi bulmayan sayılar dikkate alınmaz.