ANA SAYFA
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:ANA SAYFA»Uncategorised TR»Dernek Faaliyetleri - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)      Müslüman milletlerin ortak değerlerinin korunması, yaygınlaştırılması, bütün devlet kurumlarında etkin hale getirilmesi, ülkelerin maddi ve manevi değerlerine yönelik tehditlerin tespit edilerek güvenlik yöntemlerinin geliştirmesini sağlayacak fikir platformunun oluşturulması için, iç güvenlik meseleleri başta olmak üzere, ülkelerin ve İslam Coğrafyası ile ilgili Küresel güçlerin stratejik istihbarat etütlerini yapmak, bu ülkelerin milli güç unsurlarının imkân ve kabiliyetlerini, Ülkemize ve birbirlerine karşı etki ve tehditlerini değerlendirmek ve alınması gereken tedbirler geliştirmek,

b)      Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan veya olmayan, Birleşmiş Milletler tarafından Devlet olarak tanınan veya tanınmayan bütün Müslüman Toplulukların (Müslüman Millet/Devlet) milli güç unsurları (Coğrafi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Siyasi, Askeri, Biyografik, İlmi ve Teknik, Ulaştırma) hakkında incelemeler yapmak,

c)      Müslüman Milletlerin refah ve bekasına yönelik tehditleri tespit ve bertaraf edici tedbirlerin belirlenmesini sağlayacak etüt ve incelemeler yapmak,

d)     İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren, bölgesel ve küresel güçlerin milli güç unsurları ile ilgili bilgileri, açık kaynaklardan toplayarak değerlendirmek, bu güçlerin stratejik kullanımları ile ilgili etütler ve değerlendirmeler yapmak,

e)      Bölgesel ve küresel teşekkülleri inceleyerek İslam dünyasının refah ve bekasına etkilerini ve mukabil tedbirleri tespit ve değerlendirmek,

f)       Dünya üzerinde ve özellikle İslam coğrafyasında ve bu coğrafya ile ilişkili bölgesel ve küresel güç merkezlerinde cereyan eden güncel olayları, İslam İttifakı hedefine etkilerini inceleyerek, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyo-kültürel alanlarda alınması gerekli tedbirleri geliştirmek,

g)      İslam ülkelerinin ittifakı için kurulmasına ihtiyaç duyulan müesseseleri araştırarak, teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri geliştirmek,

h)      İslam ülkelerinin coğrafi ve etnik özellikleri dikkate alınarak, oluşturulabilecek konfederatif ve federatif yapıların teşekkül esas ve prensiplerini incelemek,

i)        İslam Parlamentosu ve İcra Heyetinin teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,

j)        İslam Dayanışma Fonu oluşturulması esas ve prensiplerini incelemek,

k)      İslam ülkeleri arasında ve üçüncü ülkeler ile çıkacak ihtilafların çözümünde görev yapacak, İslam Adalet Divanının teşekkülü esas ve prensiplerini incelemek,

l)        İslam ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında çıkacak ihtilafların çözümünde fiili olarak kullanılabilecek İslam Ani Müdahale gücünün oluşması ve kullanılması ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,

m)    İslam ülkelerinde ve üçüncü ülkelerden Müslüman milletlere yönelik hak ihlallerini evrensel hukuk kurallarına göre inceleyerek, Yönetimlerle kişiler arasındaki meseleleri çözümlemek için “İslam İnsan Hakları Mahkemeleri”; yöneticilerle kişiler arasındaki meselelerde adaleti tesis amacıyla “İslam Ceza Mahkemeleri” kurulması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,

n)      Müslüman devletler arasında “Savunma Sanayi İşbirliği” imkânı esas ve prensiplerini araştırmak,

o)      Müslüman devletlere yönelecek küresel ve bölgesel tehditleri değerlendirerek, bu tehditleri birlikte bertaraf etmeyi sağlayacak “Müslüman Devletler Savunma İşbirliği” imkânları ile esas ve prensiplerini araştırmak,

p)      Müslüman milletler arasında “Ekonomik İşbirliği” oluşması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,

q)      Amaçları istikametinde yardım toplamak ve kabul etmek,

r)       Amaçlarının tahakkuku için, dernek bünyesinde görev ve çalışmalar yapacak enstitüler, kurullar ve komisyonlar kurmak,

s)       Amaç doğrultusunda üyelerini ve Müslüman ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, forum, yarışma ve geziler düzenlemek; sergi, film, video, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler gerçekleştirmek,

t)       Basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel eğitsel sayfalar, köşeler, radyo ve televizyonlar için programlar, halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve organize etmek. Amacı doğrultusunda web sitesi kurmak, internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak. Dergi, gazete, sirküler, ilmi çalışmalar ve kitaplar hazırlamak ve yayınlamak,

u)      Amacı doğrultusunda hazırlanan bilimsel inceleme ve makaleleri tetkik edecek akademik kurullar oluşturmak ve bu kurulların denetiminden geçen inceleme ve makalelere web sitesinde ve yayınlarında yer vermek,

v)      Kütüphane ve arşiv kurmak,

w)    Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve desteklemek,

x)      İhtiyaç duyduğu gelirleri temin maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve çalıştırmak,

y)      Eğitsel, tıbbi, istişare, ilmi ve sosyal birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek ve yetiştirmek,

z)      Yardım faaliyetlerinde bulunmak, yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak, federasyonlara katılmaktır.

contact-us

Son Eklenenler

 • IYumuşak Güç Unsuru olarak ASSAM ve SADAT

  Yumuşak Güç Unsuru olarak ASSAM ve SADAT

  Şah’a karşı Hamle Dünya basını 2019 Aralık ayında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınır anlaşmasına Doğu Akdeniz bölgesi yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye tarafından oyundaki diğer tüm aktörlere kar...Readmore

 • IAdnan Tanrıverdi Paşa’ya Niçin Saldırıyorlar? (2)

  Adnan Tanrıverdi Paşa’ya Niçin Saldırıyorlar? (2)

  Yukarıda sadece bir kısmı sayılan çok önemli faaliyetlere imza atan Tanrıverdi, İslam ülkeleri birlik oluştursun diye uğraşırken; Türkiye dışındaki mihraklar tarafından yönetilen bir komite; bu durumdan fevkalade rahatsızlık duym...Readmore

 • Iİslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi

  İslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi

  Vehbi Kara tarafından kaleme alınan Türkiye'nin öncülüğünü ettiği ve diğer müslüman ülkelerinde buna destek verdiği dışa bağımlılığı azaltıp, kendi silahlarını üreten ve dik duran görüntüsünü konu alan "İslam Ülkeler...Readmore

 • ILibya ve Bölgede İstikrar İçin; ASRİKA

  Libya ve Bölgede İstikrar İçin; ASRİKA

  Birinci Dünya Savaşından sonra yıkılan son İslam Devleti Osmanlı’nın ardında Ortadoğu ve Afrika da kan ve gözyaşı dinmedi. Savaşın galipleri ortaya çıkan devletçikleri bir bir işgal ederek tüm yer altı ve yer üstü kaynaklar...Readmore

 • IASSAM suç işledi mi?

  ASSAM suç işledi mi?

  Sivil toplum kuruluşları, devlet örgütlenmesinin dışında, toplumun ve devletlerin bazı çıkarlarını gerçekleştirmek için oluşturulan, gönüllülük esasına dayanan ve kâr amacı gütmeyen hukuki ve anayasal örgütlerdir. Bu kurulu...Readmore

 • IASRİKA’yı Anlamazdan Gelmek!

  ASRİKA’yı Anlamazdan Gelmek!

  “ASRİKA İslam Birliği Konfederasyonu” önerisi ASSAM tarafından hazırlanan İslam Ülkelerinin Birlik oluşturmasını amaçlayan strateji oluşturma çalışmasının fikri meyvesidir. Gerçek meyvesini görmeyi de tüm varlığımızla üm...Readmore

 • Iİslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu – III

  İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu – III

  ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Kondefederasyonu Deklarasyonu yayınlanmıştır....Readmore

 • IBüyükşehir ASSAM’a Kaynak Verse Ne Olacak?

  Büyükşehir ASSAM’a Kaynak Verse Ne Olacak?

  Son dönemde Adnan Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı ASSAM üzerinden hem iktidara hem İslam’a saldırıyorlar. Alpaslan Yıldız "Büyükşehir ASSAM'a kaynak verse ne olacak?" makalesiyle yalan haberlere detaylı bir şekilde cevap...Readmore

 • IKim Bu Rıfat Serdaroğlu?

  Kim Bu Rıfat Serdaroğlu?

  ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, Rıfat Serdaroğlu'nun yazdığı terbiye, ahlak ve saygı sınırlarını aşan yazısına cevaben "Kim Bu Rıfat Serdaroğlu?" başlıklı cevap niteliğinde makale yayınladı....Readmore

 • Iİstismar Edilen Mehdi Haberleri İçin Hukuki Süreç Başladı

  İstismar Edilen Mehdi Haberleri İçin Hukuki Süreç Başladı

  ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. uluslararası ASSAM İslan Birliği Kongresi'nde Adnan Tanrıverdi Tarafından yapılan konuşmanın içerisinde geçen "Mehdi" açıklaması ile alakalı yalan haber yapan sozcu.com.tr, odatv.com ve ye...Readmore

 • Yumuşak Güç Unsuru olarak ASSAM ve SADAT

  Şah’a karşı Hamle Dünya

 • Adnan Tanrıverdi Paşa’ya Niçin Saldırıyorlar? (2)

  Yukarıda sadece bir kısmı s

 • İslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi

  Vehbi Kara tarafından kaleme

 • Libya ve Bölgede İstikrar İçin; ASRİKA

  Birinci Dünya Savaşından so

 • ASSAM suç işledi mi?

  Sivil toplum kuruluşları, de

 • ASRİKA’yı Anlamazdan Gelmek!

  “ASRİKA İslam Birliği Kon

 • İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu – III

  ASRİKA Ortak Savunma Sanayi

 • Büyükşehir ASSAM’a Kaynak Verse Ne Olacak?

  Son dönemde Adnan Tanrıverdi

 • Kim Bu Rıfat Serdaroğlu?

  ASSAM Yönetim Kurulu Başkan

 • İstismar Edilen Mehdi Haberleri İçin Hukuki Süreç Başladı

  ASRİKA Ortak Savunma Sanayi

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr