• Sokoto Hilafeti'nin Kurulus Tarihi'ne Dogru: Giris

  Sokoto Hilafeti'nin Kurulus Tarihi'ne Dogru: Giris

  Seri şeklinde olacak yazımızın ilki olan bu yazı, daha sonra gelecek yazılara ışık tutması için, serinin ele alacağı temel meselelere kısaca değinmekle başlayacaktır. Buna göre, serinin temel hedefi - 19’uncu yüzyılın başlarında kurulup 20’inci yüzyılın başlarına kadarki süreçte yürürlükte olan...DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 • İslâm’da Yönetim Sekli Demokrasiyi de Asar Yüceliktedir

  İslâm’da Yönetim Sekli Demokrasiyi de Asar Yüceliktedir

  İslâmî Yönetim  Düzeni: Seçim yolu  ile yönetime gelecek imanlı, erdemli ve liyakatli insanların vahiy, ortak akıl ve ilmi veriler ışığında belirlenecek süre için yönetimde bulunacakları, geleceği de kuşatan çerçevesi belirli muhteşem bir sistemdir.....DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 • Osmanlıların Dünyaya Katkıları-2: Veri Yönetimi

  Osmanlıların Dünyaya Katkıları-2: Veri Yönetimi

  Osmanlı Devlet-i Alisini anlamakta en çok zorlandığımız nokta bugün 40’a yakın ülkeye düşen topraklarda sayısız halk, din, mezhep, iktidar arzusu, düşmanlık, ekonomik çatışmaya karşın yüzyıllarca bu bölgelerde sömürge imparatorluğu ve talan olmaksızın hangi tekniklerle huzur ve refah oluşturabilmiş olduğudur...DEVAMI İÇİNTIKLAYINIZ

 • Topyekûn Manevi Diriliş Hamlesi

  Topyekûn Manevi Diriliş Hamlesi

  “Kendi köklerimizi tamamen unutarak veya dışlayarak iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz… Fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz. Halbuki siyasi bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar...DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 •  İliskilerin Gücü – Küresel Evrim Teorisi

  İliskilerin Gücü – Küresel Evrim Teorisi

  Küçük kasabalardan köylere, oradan şehirlere, devletlere ve devletler üstü egemenliklere doğru bir gidişin gözüktüğü insanlık tarihinin, nihai varış noktası, acaba neresi? Gruplar, topluluklar, toplumlar, devletler ve en önemlisi kişiler; bu değişim sürecinde hangi pozisyonda konumlanacaklar?...DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 • İnsanı Yasat ki, Devlet Yasasın

  İnsanı Yasat ki, Devlet Yasasın

  Nizamülmülk Siyasetnamesinde bir devletin hangi vasıfları üzerinde toplarsa payidar olabileceğine dair uzunca izahlarda bulunur. O’nun hassaten üzerinde durduğu konu, devletten ziyade insan ve adalettir. Zira insan olmadan devlet kurulamaz, adalet olmazsa devlet yaşayamaz. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 • Kafkas ve Türkistan İslam’ın İki Bahadır Oğludur!

  Kafkas ve Türkistan İslam’ın İki Bahadır Oğludur!

  Karabağ’ın kurtuluşu için Azerbaycan’ın başlattığı harekât İslam mukadderatıyla yakından alakalıdır. Burada alınacak başarı dalga dalga tüm İslam âlemine yayılacak ve çok ihtiyaç duyduğumuz manevi motivasyonumuz artacaktır.....DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Neden ASSAM
Neden ASSAM
Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Faaliyetlerimiz
Faaliyetlerimiz
Basın Duyurusu
Basın Duyurusu
ASSAM'ın Amacı
ASSAM'ın Amacı
ASRİKA Savunma Dergisi
ASRİKA Savunma Dergisi
Haberler
Haberler
Adnan Tanrıverdi Son Kongre Konuşması
Başkanımız Sn. Adnan Tanrıverdi'nin Son Kongre Konuşması
Filistin Özel
Filistin Özel
Yazarlarımız
Yazarlarımız
İslam Ülkeleri Çalışmaları
İslam Ülkeleri Çalışmaları

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Derneğinin Amacı

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

İletişim Bilgileri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bizi Takip Edin