Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

Kuruluşu ve Görevleri

  1. Genel Yönetim Kurulu tarafından, ASSAM'ın kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, ihtiyaç miktarındaki, bilim adamı ve yönetim tecrübesi olan kişilerden oluşturulur.
  2. Kuruluş ve çalışmasının esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3. Genel Yönetim kurulunun belirleyeceği periyot ve zamanlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare eder.
  4. Yüksek İstişare Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulunca, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından tespit edilir.
  5. Kararları tavsiye niteliğindedir.

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan ONAT koordinasyonunda çalışmalarını yürütmektedir.

gurcan onat srm alani

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYELERİ *

 S.
 NO
 KURULLAR VE GÖREVLER  KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
   KOORDİNATÖRLER  AKADEMİSYENLER
 1  KURUL BAŞKANI (ASSAM YNT. KRL. BŞ.)    Em. Gnl. Adnan TANRIVERDİ
 2  YÜKSEK İSTİŞARE KURULU KOORDİNATÖRÜ   Em. Hv. Bnb. Gürcan ONAT (ASSAM YNT. KRL.   B. Y.)  
 3  ÜYE    Prof. Dr. Nevzat TARHAN
 4  ÜYE (ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD. YİK BŞK.  VEK.)    Prof. Dr. Mehmet ZELKA
 5  ÜYE    Prof. Dr. Kazım UYSAL
 6  ÜYE    Prof. Dr. Ramazan AYVALI
 7  ÜYE    Prof. Dr. İskender PALA
 8  ÜYE    Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ
 9  ÜYE    Prof. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
 10  ÜYE    Em. Kd. Alb. Yahya ÖZTÜRK
 13  ÜYE (ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)  Em. Kur. Alb. Ali COŞAR  
 14  ÜYE (ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)  Em. Alb. Ersan ERGÜR  
 15  ÜYE (ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)  Arş. Yaz. Sabri BALAMAN  
 16  ÜYE (ASSAM GNL. SEK. YRD.)  İns. Kay. Uz. Reşat FİDAN  
 17  ÜYE (ASSAM BŞK. YRD.)  Eln. Müh. A.K. Melih TANRIVERDİ  
 18  ÜYE (ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)  M. Emin KOÇAK  
 19  ÜYE    Doç. Dr. M. Naci EFE
 20  ÜYE (İLMİ ETÜT VE DEĞ.KOM. BAŞKANI)    Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK
 22  ÜYE  Em. Kd. Alb. Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI  
 23  ÜYE    Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
 24  YİK BŞK. YRD (ASSAM BURSA TEMSİLCİSİ)  Em. Öğr. Alb. Arif ÇELENK  
 25  YİK BŞK.YRD. (ASSAM KAYSERİ TEMSİLCİSİ)  Em. Diş.T.Alb.Kemal METE  
 26  YİK BŞK. YRD (ASSAM ANTALYA TEMSİLCİSİ)  Hakan ŞİMŞEK   
 27  YİK BŞK. YRD. (ASSAM KAHRAMANMARAŞ   TEMSİLCİSİ)  Prof. Dr. Fatih KILLI  
 28  ÜYE (ORT. SVN. / SVN. SAN. İŞBR. KRL. BŞ.)    Em. Bnb. Yakup EVİRGEN
 29  ÜYE (ASSAM ORT. DŞ. POL. KRL. BŞ.)  Em. Kur. Alb. Kemal ŞAHİN  
 30  ÜYE (ASSAM MÜŞ. ADL. SİS. KRL. BŞ.)  Em. Hak. Alb. Ahmet Cengiz TANGÖREN  
 31  ÜYE (ASSAM ORT. ASY. VE GVN. KRL BŞ.)  Em. J. Kd. Alb. İbrahim TÖRE  
 32  ÜYE     Em. Kd. Alb. Nejat ÖZDEN
 33  ÜYE     Dr. Vehbi KARA
 34  ÜYE    Prof. Dr. Atilla BATUR
 35  ÜYE    Hamza AKBULUT (TGTV Başkanı)
 36  ÜYE    Ali KURT (İDSB Genel Sekreteri)
 37  ÜYE    Recep SONGÜL
 38  ÜYE  Em. Kd. Alb. H. H. ULUDAĞ  
 39  ÜYE    E. Tuğg. Hüseyin ERİM
 40  ÜYE    E. Tuğg. Kazım DALKIRAN
 41  ÜYE    E. Tuğg. Ergün KAHRAMAN
 42  ÜYE    Em. Kd. Alb. Sadık PAKSOY
 43  ÜYE    Abdulvahap EKİNCİ
 44  GENÇ ASSAM BŞK.   Yusuf ERGÜR  

 

 

* İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda Kurul Üyesi istihdam edilecektir.

ASSAM Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri (29.12.2013)

Yüksek İstişare Kurulumuz 2nci Toplantısı Yapıldı

ASSAM Yüksek İstişare Kurulu ikinci toplantısını 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 

 

Toplantı Gündemi

 

GİRİŞ: 

İnsan toplulukları, kavimler ve milletler, tarihin çeşitli safhalarında, peygamberler, veliler, filozoflar, düşünce adamları, şairler ve edipler tarafından aydınlatılmışlar; onların tebliğleri, sözleri, fikirleri yol gösterici, yüceltici, mutluluk verici ve medeniyetlerin kaynağı olmuştur.

İslam’la şereflenmiş halklar ve bizim milletimiz, Türkler de, köklü tarihimiz boyunca, içinden pek çok aydınlatıcı fikir ve gönül adamları yetiştirmiştir. Bu müstesna kişiler, özellikle toplumun karanlığa ve karamsarlığa doğru gittiği dönemlerde birer güneş gibi ufku aydınlatmışlar ve insanlara cesaret, atılım ve yükselme ruhu kazandırmışlardır.

Bilge Kağan’dan, Hoca Ahmet Yesevi’ye, Nakşibendi Hazretlerinden Mevlana ve Yunus Emre’ye, Hacı Bayram Veli’ye, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” diyen İsmail Gaspıralı’ya, Dr. Muhammed İkbal’den, İstiklal şairimiz Mehmet Akif ‘e kadar yüzlerce devlet adamı, mütefekkir, şair, kalem ve kelam erbabı İslam-Türk dünyasını aydınlattılar, cehalet ve esaretten kurtuluş yolunu gösterdiler.

Bu gün, bu aydınlatma ve aydınlanma hareketleri açısından İslam Dünyasına baktığımızda, gördüğümüz manzara maalesef bir “fetret devri”dir. Temiz ve serin sular gibi ruh ve fikir tarlalarımızı yeşerten kaynaklar gürlüğünü kaybetmiş, zayıflamıştır.

Ruh ve fikir dünyamızı parlatan aydınlığın soluk renklere dönüşmesinin, şüphesiz ki temel sebepleri vardır; Dünyevi heveslerin, hesapların benliğimizi istila etmesi, materyalist hedeflerin ön plana geçmesi ve “idealist” yönelişlerden uzaklaşma, “idealizm boşluğu” “pragmatik” dünya görüşünün yaygınlaşması gibi faktörlerin etkileri üzerinde durulup incelenebilir. Manalı tahliller yapılıp, neticelere varılabilinir. 

 

Bir Toplantının Ardından : Stratejinin Derin Algısında Yeşeren Muştu..

Genelde Dünya özelde İslam coğrafyasına kan gözyaşı acı ve perişanlık hakim. Yalnız ve kimsesiz olan bu coğrafyanın mazlum insanları; çaresizliğin acı girdabında her gün yenilenen ızdırapla; emperyalist batı dünyası tarafından daha çekilmez bir acının içerisine doğru itilmekte, çaresizliğin getirdiği çileyle karmaşık ve son derce kaotik bir girdabın çıkılmaz derinliğine doğru çekilmektedir. Bu acımasız felsefesinin oluşumunda; batı sadece endüstriyel gücünü değil bunun yanında toplum üzerinde inanılmaz etkileri bulunan, psikolojik ve sosyolojik mühendislik harekatına; aktif ve etken bir güç olan medyayı da alarak zulmün sürekliliğini sağlıyor.