Kurullar

Kurullar

Alt Kategoriler

Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

Kuruluşu ve Görevleri

  1. Genel Yönetim Kurulu tarafından, ASSAM'ın kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, ihtiyaç miktarındaki, bilim adamı ve yönetim tecrübesi olan kişilerden oluşturulur.
  2. Kuruluş ve çalışmasının esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3. Genel Yönetim kurulunun belirleyeceği periyot ve zamanlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare eder.
  4. Yüksek İstişare Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulunca, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından tespit edilir.
  5. Kararları tavsiye niteliğindedir.

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan ONAT koordinasyonunda çalışmalarını yürütmektedir.

gurcan onat srm alani

Devam...
Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

 

Kuruluşu ve Görevleri

  1. ASSAM Komisyon ve Kurullarınca üretilen makale, etüt, bilimsel araştırma ve haberlerin yayınlanmasını sağlayacak görsel ve yazılı basın organlarının yönetimini yapmak üzere, Genel Yönetim Kurulu tarafından Yayın Kurulu oluşturulur.
  2. Yayın Kurulunun oluşumu, çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  3. Yayın Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, verilecek ücretler ise Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yayın Kurulu Çalışmalarından Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı

Devam...