ASSAM Dernek Üyelik Başvuru Formu

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği tüzüğünde üyeliği düzenleyen hükümler şöyledir;

 

ÜYELİĞE BAŞVURU

Madde 5 - Dernekler Kanununda belirtilen şartları taşıyan, ASSAM'ın amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYELİĞE KABUL
Madde 6 - Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini Üye Giriş Bildirimi doldurarak Dernek Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına iletirler. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri her ay sonunda Dernek Genel Merkezine bildirir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını seçtikleri delegeler vasıtasıyla kullanırlar. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Dernek üyeleri giriş aidatı olarak 100 (yüz) TL, yıllık aidat olarak da 240 (iki yüz kırk) TL öderler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 8 - Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak dilekçe ile bildirmek koşuluyla Dernekten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9 - Dernekler Kanunu'na göre Derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya Dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda Yönetim Kurulu, üyenin savunmasını aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek bu durumu Haysiyet Divanı'na iletir. Çıkarılma kararına karşı Dernek Genel Kurulu'na itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
Madde 10 - a) Derneğin amaçları ile bağdaşmayan söz ve davranışlarda bulunmak,
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,
c) Yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,
d) Her ne şekilde olursa olsun dernek çalışmalarını ağır şekilde aksatmak.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Madde 11 - Aşağıdaki hallerde üyelik kendiliğinden düşer;
a) Üyenin ölmesi,
b) Üyenin istifa etmesi,
c) Üyenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
e) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

 

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğine üye olmak için lütfen aşağıdaki başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra ekine formda belirtilen belgeleri de ekleyerek ASSAM'a posta ile gönderiniz.

(Not: Web sitemize de ücretsiz kayıtlı kullanıcı olabilirsiniz. Dernek üyeliği başvurunuzu tamamladıktan sonra Web sitemize kullanıcı kaydı yaptırmak isterseniz lütfen buraya tıklayınız.)

 

 

Dernek Üyelik Formları

Excel-icon-64
Dernek Üyelik formu Excel formatında
85 Kb
pdf-icon-64
Dernek Üyelik formu PDF formatında
818 Kb

 

 

 

 ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği banka hesap bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 
Alıcı AdıBanka AdıİlŞube Adıİban NoHesap No

 ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 KuveytTürk  İstanbul  Beylikdüzü E5  TR55 0020 5000 0086 2702 5000 02  8627025-2