2020 - 2022 Faaliyet Planı

Faaliyet PlanıASSAM'ın 2020 - 2022 yılları için üç yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. Yönetim organları ve icra organlarının çalışma takvimleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

 

FAALİYET YILI SIRA NO

FAALİYETİ YAPACAK KURULLAR

FAALİYETİN KONUSU FAALİYETİN TARİHİ
2020 1 YÖNETİM KURULU-KONGRE HAZIRLIK KOMİTESİ 3’ÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ FAALİYET SONU İNCELEMESİ OCAK 2020
2 ASSAM YÖNETİM KURULU İSTİŞARE VE STRATEJİK ARAŞTIRMA ORGANLARININ YENİDEN TEŞKİLİ 

OCAK 2020

3 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

OCAK 2020 / HAZİRAN 2020

4 İLMİ ETÜTLER VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE YAYIN KURULU

ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

01 OCAK - 29 ŞUBAT 2020

5

İLMİ ETÜTLER VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE YAYIN KURULU

ASSAM UHAD DERGİ SAYILARININ ÇIKARILMASI VE YAYIMI

SAYI-16: NİSAN 2020

SAYI-17: AĞUSTOS 2020

SAYI-18: ARALIK 2020
6

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ ORGANLARI İÇİN MEVZUAT İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1- ASRİKA KONFEDERASYON DEVLETLER BİRLİĞİ TEŞKİLATI VE YAPILANMASI ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA, “III.KONGRE DEKLERASYONUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARI DA DİKKATE ALARAK”

2- İSLAM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
01-15 MART 2020
7

MÜSLÜMAN DEVLETLER EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1-İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ, ORTAK PAZAR, TİCARET BÖLGELERİ VE PARA BİRLİĞİNİN KURULMASI

2-İSLAMİ ELEKTRONİK DİNAR PARA BİRİMİNİN (ASRİKA DİNARI) OLUŞTURULMASI,
01-15 NİSAN 2020
8

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ORTAMINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1- ASRİKA İSLAM DEVLETLERİ KONFEDERASYONU KABİNESİNİN TEŞKİLATLANMA YAPISININ İNCELENEREK ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURULMASI, “III. KONGRE DEKLERASYONU EK-D ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”

2-ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU İDEAL SAVUNMA ORGANİZASYON MODELİ (BİR HAL TARZI)

a. ASRİKA SAVUNMA BAKANLIĞININ ORGANİZASYONU (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER, SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ)
01-15 MAYIS 2020
9 İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1-SÜPER GÜÇLERİN İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDEKİ EMELLERİ

2-İSLAM ÜLKELEREİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
01-15 HAZİRAN 2020
10 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

HAZİRAN 2020

11 İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1-PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HÜLEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMİ

2-İSLÂM FIKHINDA KİŞİLER ARASINDA VE KİŞİLERLE YÖNETİMLER ARASINDA ADALETİ SAĞLAMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER, SUÇ SAYILAN FİİLLER VE UYGULANACAK CEZALAR
01-15 TEMMUZ 2020
12

İSLAM ÜLKELERİ İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONU İNCELEME ARAŞTIRMA KURULU

1-İSLAM FIKHINDA İNSANIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2-İSLAM FIKHINDA KİŞİ DEVLET İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

3-İSLÂM FIKHINDA BÖLÜCÜ, YIKICI VE AŞIRI AKIM KAVRAMLARINA VE BUNLARA KARŞI ALINACAK TEBBİRLERE IŞIK TUTAN HÜKÜMLER

01-15 AĞUSTOS 2020
13

İSLAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ DÜNYA DEVLETLERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

SÜPER GÜÇLER VE EGEMENLİK POLİTİKALARI 01-15 EYLÜL 2020
14

İSLAM ÜLKELERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULLARI

1.İSLAM ÜLKELEREİNİN ORTAK COĞRAFİ ÖZELLİK VE İMKÂNLARI

2.İSLAM ÜLKELERİNİN SOSYAL YAPILARI, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI
01-15 EKİM 2020
15

ASSAM DERNEĞİ TÜM KURULLARI İLE

ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI

EYLÜL 2020
16

YÖNETİM KURULU- STR. ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU- KONGRE HAZIRLIK KOMİSYONU

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA SİSTEMİNİN KURULMASI ASRİKA ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ KONGRESİ 

4NCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ 
12-13 ARALIK 2020
17 YÖNETİM KURULU-KONGRE HAZIRLIK KOMİSYONU 4’ÜNCÜ KONGRE FAALİYET SONU İNCELEMESİ

20-30 ARALIK 2020

2021 18

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

OCAK 2021

19 İLMİ ETÜTLER VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE YAYIN KURULU ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ  ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

SAYI-19: NİSAN 2021

SAYI-20: AĞUSTOS 2021

SAYI-21: ARALIK 2021

20

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ ORGANLARI İÇİN MEVZUAT İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU CEZA VE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 01-15 MART 2021
21

MÜSLÜMAN DEVLETLER EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.İSLAMİ KURALLARA GÖRE FAALİYET GÖSTEREN ORTAK BİR FİNANS KURUMUNUN VE SWIFT SİSTEMİNİN NASIL KURULABİLİR?

2.İSLÂM ÜLKELERİ ARASINDA “BARTER TİCARETİ, KATILIM BANKACILIĞI, EL BİRLİĞİ SİSTEMİ VE VAKIFLARIN” YAYGINLAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNİN MODELİ
01-15 NİSAN 2021
22

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ORTAMINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1. ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM DESTEKLEME FONU, SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNDE GEREKLİ ENERJİ VE HAM MADDE KULLANIMINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ BAZINDA İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI NASIL OLABİLİR?

2- a. BÖLGESEL İSLAM ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI SAVUNMA ORGANİZASYONLARI (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ) 

b. MİLLİ DEVLETLERİN BÖLGESEL İSLAM ÜLKELERİ FEDERASYONU SAVUNMA BAŞKANLIĞINA BAĞLI SAVUNMA ORGANİZASYONLARI (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER, SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ)
01-15 MAYIS 2021
23

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

İSLAM ÜLKELERİNİN ARALARINDAKİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE OLAN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ETKİNLİKLERİ 01-15 HAZİRAN 2021
24 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI HAZİRAN 2021
25

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.EMEVİ, ABBASİ VE OSMANLI İMPARATORLUKLARI DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMLERİ

2.BATININ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KURDUĞU ADALET SİSTEMLERİ
01-15 TEMMUZ 2021
26 İSLAM ÜLKELERİ İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONU İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN ORTAK SOSYAL, ETNİK, MEZHEPSEL VE DİNİ DURUMLARI, FARKLILIKLARI, İÇ İHTİLAF VE SORUNLARI İLE BUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGUN ESAS VE PRENSİPLER

2.MÜSLÜMAN DEVLETLERİN İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI, İÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA UYGULANAN ESAS VE PRENSİPLER
01-15 AĞUSTOS 2021
27 İSLAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ DÜNYA DEVLETLERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU İSLAM COĞRAFYASINDA SÜPER GÜÇLERİN SİYASİ, EKONOMİK, SOSYAL, ASKERİ SAHALARDA ÜSTÜNLÜK TEİSİSNE İMKÂN VEREN TEŞKİLAT VE BİRİMLERİ İLE BUNLARIN İMKÂN VE KABİLİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

01-15 EYLÜL 2021

28 İSLAM ÜLKELERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULLARI İSLAM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE VE İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE ARALARINDAKİ, COĞRAFİ, SİYASİ, ASKERİ, SOSYAL, EKONOMİK, İLMİ VE TEKNOLOJİK, ULAŞIM VE LİDERLİK KONULARINDAKİ İHTİLAFLARI, HUSUMETLERİ VEYA ORTAKLIKLARI 01-15 EKİM 2021
29

YÖNETİM KURULU- STR. ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU- KONGRE HAZIRLIK KOMİSYONU

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA USUL VE ESASLARININ TESPİTİ KONGRESİ 

5NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ 

ARALIK 2021
30 YÖNETİM KURULU- STR. ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU- KONGRE HAZIRLIK KOMİSYONU 5’İNCİ KONGRE FAALİYET SONU İNCELEMESİ

20-30 ARALIK 2021

2022 31

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI OCAK 2022
32

İLMİ ETÜTLER VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE YAYIN KURULU

ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

SAYI-22: NİSAN 2022

SAYI-23: AĞUSTOS 2022

SAYI-24: ARALIK 2022
33

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ ORGANLARI İÇİN MEVZUAT İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

ASRİKA İSLAM DEVLETLER BİRLİĞİ MODEL ANAYASASI ÜZERİNE AKADEMİK VE HUKUKİ BİR MODEL ÇALIŞMASI 01-15 MART 2022
34

MÜSLÜMAN DEVLETLER EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.AFRİKA’NIN BİRÇOK BÖLGESİNE AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN İNSANLARIN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ, EKONOMİK GELİŞMELERİN SAĞLANMASI VE YÖNETİM MEKANİZMALARINDA KAPASİTE OLUŞUMUNDA DESTEK VERİLMESİNİ,

2.SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELERE KARŞI ORTAK STRATEJİ TAKİP EDEREK ÜYE ÜLKELER ARASINDA DIŞ TİCARET HACMİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASINI,
01-15 NİSAN 2022
35

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ORTAMINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.SAVUNMA SANAYİ ÜRÜN ENVANTERİ, İHTİYAÇLARIN TESPİTİ, DEPOLAMA VE DAĞITIMI İLE YENİLEŞTİRME, MODERNİZASYON, HEK-MAL’E (HURDA – ENKAZ – KÖHNE MALZEMEYE) AYIRMA, GERİ KAZANIM VE DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN NASIL YAPILABİLECEĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR,

2.ASRİKA SAVUNMA ORGANİZASYONU MEVZUAT VE ORGANİZASYON MODELİ ÜZERİNE ÖRNEK TASLAK BİR ÇALIŞMA
01-15 MAYIS 2022
36 İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU İSLAM ÜLKELERİNİN MÜŞTEREK VE MÜNFERİT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE UYGULANMASINA İHTİYAÇ DUYULAN MÜESSELERİN OLUŞUM ESAS VE PRENSİPLERİ 01-15 HAZİRAN 2022
37

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI HAZİRAN 2022
38 İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU ÇOK HUKUKLULUK VE İSLAM ÜLKELREİ İÇİN KİŞİLER ARASI MESELELERDE, KİŞİLELERLE YÖNETİMLER ARASINDAKİ MESELELERDE, İSLÂM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ MESELELERDE, İSLAM ÜLKELERİNİN İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE OLAN MESELELERİNDE ADALETİ SAĞLAYACAK MEKANİZMALAR VE BUNLARIN ESAS VE PRENSİPLERİ 01-15 TEMMUZ 2022
39 İSLAM ÜLKELERİ İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONU İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLKİĞİ İÇİN ORTAK İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYUNU ESAS VE PRENSİPLERİ

01-15 AĞUSTOS 2022
40 İSLAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ DÜNYA DEVLETLERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU SÜPER GÜÇLERİN EGEMENLİKLERİNİNİ ETKİSİZ KILACAK KARŞI TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ 01-15 EYLÜL 2022
41 İSLAM ÜLKELERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULLARI

1.İSLÂM ÜLKELERİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ OLUŞTURMA İMKÂNLARI

2.İSLÂM ÜLKELERİ ORTAK SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI OLUŞTURMA İMKÂNLARI
01-15 EKİM 2022
42

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI

İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ USUL VE ESASLARININ TESPİTİ KONGRESİ 

6INCI ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ 

ARALIK 2022
  YÖNETİM KURULU- STR. ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU- KONGRE HAZIRLIK KOMİSYONU  6’NCI KONGRE FAALİYET SONU İNCELEMESİ 20-30 ARALIK 2022

 

AÇIKLAMA:

ASSAM YÖNETİM KURULU EN AZ AYLIK PERİYOTLARLA, YÜKSEK İSTİŞARE KURULU EN AZ ALTI AYLIK PERİYOTLARLA, ARAŞTIRMA KURULLARI EN AZ AYLIK PERİYOTLARLA, ÇALIŞMA MASALARI EN AZ 15 GÜNLÜK PERİYOTLARLA İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPACAKLARDIR.

 

Adnan TANRIVERDİ

Başkan  

Mehmet ZELKA

İd. Bşk. Vekili

Ali COŞAR

Genel Sekreter          

Gürcan ONAT

Bşk. Yrd.

Ersan ERGÜR

Bşk.Yrd.

A.K.Melih TANRIVERDİ

Bşk. Yrd.

Reşat FİDAN

Bşk. Yrd.

Sabri BALAMAN

Bşk. Yrd.    

Mehmet Emin KOÇAK

Bşk.Yrd.