ACTIVITY PLAN FOR THREE YEARS (2020-2022)

Faaliyet PlanıASSAM'ın 2020 - 2022 yılları için üç yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. Yönetim organları ve icra organlarının çalışma takvimleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

 

ACTIVITY YEAR NU

COMMITTEES TO BE ACTIVATED

SUBJECT OF THE ACTIVITY DATE OF ACTIVITY
2020 1 BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE FINAL ANALYSIS OF 3. INTERNATIONAL ASSAM ISLAMIC UNION CONGRESS JANUARY 2020
2 BOARD OF MANAGEMENT REORGANIZING OF CONSULTATION AND STRATEGIC RESEARCH ORGANS  

JANUARY 2020

3 HIGH ADVİSORY BOARDS MEETING OF HIGH ADVISORY BOARD

JANUARY 2020

JUNE 2020

4 COMITTION OF SCIENTIFIC STUDIES AND ACADEMIC EVALUATION -  EDITORIAL BOARD

ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

01 JANUARY -

29 FEBRUARY 2020

5

COMITTION OF SCIENTIFIC STUDIES AND ACADEMIC EVALUATION -  EDITORIAL BOARD

ASSAM UHAD DERGİ SAYILARININ ÇIKARILMASI VE YAYIMI

ISSUE-16: APRIL 2020

ISSUE-17: AUGUST 2020

ISSUE-18: DECEMBER 2020

6

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF LEGISLATION FOR ORGANS OF MUSLIM STATES UNION

1- ASRİKA KONFEDERASYON DEVLETLER BİRLİĞİ TEŞKİLATI VE YAPILANMASI ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA, “III.KONGRE DEKLERASYONUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARI DA DİKKATE ALARAK”

2- İSLAM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
01-15 MARCH 2020
7

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN MUSLIM STATES 

1-İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ, ORTAK PAZAR, TİCARET BÖLGELERİ VE PARA BİRLİĞİNİN KURULMASI

2-İSLAMİ ELEKTRONİK DİNAR PARA BİRİMİNİN (ASRİKA DİNARI) OLUŞTURULMASI,
01-15 APRIL 2020
8

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF COMMON DEFENCE AND DEFENCE INDUSTRY COOPERATION OF ISLAMIC COUNTRIES 

1- ASRİKA İSLAM DEVLETLERİ KONFEDERASYONU KABİNESİNİN TEŞKİLATLANMA YAPISININ İNCELENEREK ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURULMASI, “III. KONGRE DEKLERASYONU EK-D ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”

2-ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU İDEAL SAVUNMA ORGANİZASYON MODELİ (BİR HAL TARZI)

a. ASRİKA SAVUNMA BAKANLIĞININ ORGANİZASYONU (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER, SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ)
01-15 MAY 2020
9 REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF JOINT FOREIGN POLICY OF ISLAMIC COUNTRIES 

1-SÜPER GÜÇLERİN İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDEKİ EMELLERİ

2-İSLAM ÜLKELEREİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
01-15 JUNE 2020
10 HIGH ADVISORY BOARD MEETING OF THE HIGH ADVISORY BOARD

JUNE 2020

11 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF JOINT JUDICIAL SYSTEM OF ISLAMIC COUNTRIES

1-PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HÜLEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMİ

2-İSLÂM FIKHINDA KİŞİLER ARASINDA VE KİŞİLERLE YÖNETİMLER ARASINDA ADALETİ SAĞLAMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER, SUÇ SAYILAN FİİLLER VE UYGULANACAK CEZALAR
01-15 JULY 2020
12

REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF INTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES 

1-İSLAM FIKHINDA İNSANIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2-İSLAM FIKHINDA KİŞİ DEVLET İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

3-İSLÂM FIKHINDA BÖLÜCÜ, YIKICI VE AŞIRI AKIM KAVRAMLARINA VE BUNLARA KARŞI ALINACAK TEBBİRLERE IŞIK TUTAN HÜKÜMLER

01-15 AUGUST 2020
13

REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF NON ISLAMIC COUNTRIES

SÜPER GÜÇLER VE EGEMENLİK POLİTİKALARI  01-15 SEPTEMBER 2020
14

REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF ISLAMIC COUNTRIES  

1.İSLAM ÜLKELEREİNİN ORTAK COĞRAFİ ÖZELLİK VE İMKÂNLARI

2.İSLAM ÜLKELERİNİN SOSYAL YAPILARI, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI
01-15 OCTOBER 2020
15

ALL BOARDS OF ASSOCIATION OF ASSAM

ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI

SEPTEMBER 2020
16

BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE- STRATEGIC RESEARCH AND REVİEW COMMITTEE

ESTABLISHMENT OF THE ISLAMIC COUNTRIES COMMON DEFENSE SYSTEM CONGRESS OF ASRİKA COMMON DEFENSE SYSTEM

(4. CONGRESS) 

12-13 DECEMBER2020
17 BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE FINAL ANALYSIS OF 4. CONGRESS 

20-30 DECEMBER 2020

2021 18

HIGH ADVISORY BOARD

MEETING OF HIGH ADVISORY BOARD

JANUARY 2021

19 COMITTION OF SCIENTIFIC STUDIES AND ACADEMIC EVALUATION -  EDITORIAL BOARD ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ  ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

ISSUE -19: APRIL 2021

ISSUE -20: AUGUST 2021

ISSUE -21: DECEMBER 2021

20

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF LEGISLATION FOR ORGANS OF MUSLIM STATES UNION

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU CEZA VE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 01-15 MARCH 2021
21

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN MUSLIM STATES

1.İSLAMİ KURALLARA GÖRE FAALİYET GÖSTEREN ORTAK BİR FİNANS KURUMUNUN VE SWIFT SİSTEMİNİN NASIL KURULABİLİR?

2.İSLÂM ÜLKELERİ ARASINDA “BARTER TİCARETİ, KATILIM BANKACILIĞI, EL BİRLİĞİ SİSTEMİ VE VAKIFLARIN” YAYGINLAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNİN MODELİ
01-15 APRIL 2021
22

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF COMMON DEFENCE AND DEFENCE INDUSTRY COOPERATION OF ISLAMIC COUNTRIES

1. ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM DESTEKLEME FONU, SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNDE GEREKLİ ENERJİ VE HAM MADDE KULLANIMINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ BAZINDA İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI NASIL OLABİLİR?

2- a. BÖLGESEL İSLAM ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI SAVUNMA ORGANİZASYONLARI (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ) 

b. MİLLİ DEVLETLERİN BÖLGESEL İSLAM ÜLKELERİ FEDERASYONU SAVUNMA BAŞKANLIĞINA BAĞLI SAVUNMA ORGANİZASYONLARI (KARA KUVVETLERİ, DENİZ KUVVETLERİ, HAVA KUVVETLERİ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ, ÖZEL KUVVETLER, SİBER GÜVENLİK, HAVACILIK VE UZAY KUVVETLERİ)
01-15 MAYIS 2021
23

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF JOINT FOREIGN POLICY OF ISLAMIC COUNTRIES

İSLAM ÜLKELERİNİN ARALARINDAKİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE OLAN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ETKİNLİKLERİ 01-15 HAZİRAN 2021
24 HIGH ADVISORY BOARD  PANEL ORGANIZING ON SELECTED PRIORITY RESEARCH TOPICS HAZİRAN 2021
25

REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF JOINT JUDICIAL SYSTEM OF ISLAMIC COUNTRIES

1.EMEVİ, ABBASİ VE OSMANLI İMPARATORLUKLARI DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMLERİ

2.BATININ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KURDUĞU ADALET SİSTEMLERİ
01-15 JULY 2021
26 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF INTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES

1.MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN ORTAK SOSYAL, ETNİK, MEZHEPSEL VE DİNİ DURUMLARI, FARKLILIKLARI, İÇ İHTİLAF VE SORUNLARI İLE BUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGUN ESAS VE PRENSİPLER

2.MÜSLÜMAN DEVLETLERİN İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI, İÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA UYGULANAN ESAS VE PRENSİPLER
01-15 AUGUST 2021
27 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF NON ISLAMIC COUNTRIES İSLAM COĞRAFYASINDA SÜPER GÜÇLERİN SİYASİ, EKONOMİK, SOSYAL, ASKERİ SAHALARDA ÜSTÜNLÜK TEİSİSNE İMKÂN VEREN TEŞKİLAT VE BİRİMLERİ İLE BUNLARIN İMKÂN VE KABİLİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

01-15 SEPTEMBER 2021

28 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF ISLAMIC COUNTRIES   İSLAM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE VE İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE ARALARINDAKİ, COĞRAFİ, SİYASİ, ASKERİ, SOSYAL, EKONOMİK, İLMİ VE TEKNOLOJİK, ULAŞIM VE LİDERLİK KONULARINDAKİ İHTİLAFLARI, HUSUMETLERİ VEYA ORTAKLIKLARI 01-15 OCTOBER 2021
29

BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE- STRATEGIC RESEARCH AND REVİEW COMMITTEE

CONGRESS OF DETERMINATION OF PROCEDURES AND PRINCIPLES OF JOINT FOREIGN POLICY FOR ISLAMIC UNION   

(5. CONGRESS)

DECEMBER 2021
30 BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE- STRATEGIC RESEARCH AND REVİEW COMMITTEE FINAL ANALYSIS OF 5. CONGRESS

20-30 DECEMBER 2021

2022 31

HIGH ADVISORY BOARD

MEETING OF HIGH ADVISORY BOARD JANUARY 2022
32

COMITTION OF SCIENTIFIC STUDIES AND ACADEMIC EVALUATION -  EDITORIAL BOARD

ASSAM UHAD DERGİ REVİZYONU VE ASSAM SAVUNMA DERGİSİ ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

ISSUE-22: APRIL 2022

ISSUE -23: AUGUST 2022

ISSUE -24: DECEMBER 2022

33

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF LEGISLATION FOR ORGANS OF MUSLIM STATES UNION

ASRİKA İSLAM DEVLETLER BİRLİĞİ MODEL ANAYASASI ÜZERİNE AKADEMİK VE HUKUKİ BİR MODEL ÇALIŞMASI 01-15 MARCH 2022
34

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN MUSLIM STATES

1.AFRİKA’NIN BİRÇOK BÖLGESİNE AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN İNSANLARIN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ, EKONOMİK GELİŞMELERİN SAĞLANMASI VE YÖNETİM MEKANİZMALARINDA KAPASİTE OLUŞUMUNDA DESTEK VERİLMESİNİ,

2.SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELERE KARŞI ORTAK STRATEJİ TAKİP EDEREK ÜYE ÜLKELER ARASINDA DIŞ TİCARET HACMİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASINI,
01-15 APRIL 2022
35

REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF COMMON DEFENCE AND DEFENCE INDUSTRY COOPERATION OF ISLAMIC COUNTRIES

1.SAVUNMA SANAYİ ÜRÜN ENVANTERİ, İHTİYAÇLARIN TESPİTİ, DEPOLAMA VE DAĞITIMI İLE YENİLEŞTİRME, MODERNİZASYON, HEK-MAL’E (HURDA – ENKAZ – KÖHNE MALZEMEYE) AYIRMA, GERİ KAZANIM VE DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN NASIL YAPILABİLECEĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR,

2.ASRİKA SAVUNMA ORGANİZASYONU MEVZUAT VE ORGANİZASYON MODELİ ÜZERİNE ÖRNEK TASLAK BİR ÇALIŞMA
01-15 MAY 2022
36 REVIEW AND RESEARCH COMMITTEE OF JOINT FOREIGN POLICY OF ISLAMIC COUNTRIES İSLAM ÜLKELERİNİN MÜŞTEREK VE MÜNFERİT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE UYGULANMASINA İHTİYAÇ DUYULAN MÜESSELERİN OLUŞUM ESAS VE PRENSİPLERİ 01-15 JUNE 2022
37

HIGH ADVISORY BOARD

MEETING OF HIGH ADVISORY BOARD JUNE 2022
38 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF INTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES ÇOK HUKUKLULUK VE İSLAM ÜLKELREİ İÇİN KİŞİLER ARASI MESELELERDE, KİŞİLELERLE YÖNETİMLER ARASINDAKİ MESELELERDE, İSLÂM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ MESELELERDE, İSLAM ÜLKELERİNİN İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE OLAN MESELELERİNDE ADALETİ SAĞLAYACAK MEKANİZMALAR VE BUNLARIN ESAS VE PRENSİPLERİ 01-15 AUGUST 2022
39 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF INTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLKİĞİ İÇİN ORTAK İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYUNU ESAS VE PRENSİPLERİ

01-15 AUGUST 2022
40 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF NON ISLAMIC COUNTRIES SÜPER GÜÇLERİN EGEMENLİKLERİNİNİ ETKİSİZ KILACAK KARŞI TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ 01-15 SEPTEMBER 2022
41 REVIEW AND RESEARCH COMMITTE OF NATIONAL POWER ELEMENTS OF NON ISLAMIC COUNTRIES

1.İSLÂM ÜLKELERİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ OLUŞTURMA İMKÂNLARI

2.İSLÂM ÜLKELERİ ORTAK SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI OLUŞTURMA İMKÂNLARI
01-15 OCTOBER 2022
42

BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE- STRATEGIC RESEARCH AND REVIEW COMMITTEE


CONGRESS OF DETERMINATION OF PROCEDURES AND PRINCIPLES OF JOINT JUDICIAL SYSTEM FOR ISLAMIC UNION   

(6. CONGRESS) 

DECEMBER 2022
43 BOARD OF MANAGEMENT -CONGRESS PREPARATION COMMITTEE- STRATEGIC RESEARCH AND REVIEW COMMITTEE FINAL ANALYSIS OF 6. CONGRESS 20-30 DECEMBER 2022

 

EXPLANATION:

ASSAM BOARD OF MANAGEMENT AND HİGH ADVISORY BOARD MEETS AT LEAST FOR SİX MONTH PERİOD. RESEARCH COMMITTEES MEETS AT LEAST FOR PER MONTH PERIOD. STUDY BUREAU MEET AT LEAST FOR 15 DAYS PERİOD.

 

Adnan TANRIVERDİ

Chairman

 

Mehmet ZELKA

Acting Chairman

Ali COŞAR

Secretary General

Gürcan ONAT

Vice Chairman

 

Ersan ERGÜR

Vice Chairman

A.K.Melih TANRIVERDİ

Vice Chairman

Reşat FİDAN

Vice Chairman

Sabri BALAMAN

Vice Chairman

Mehmet Emin KOÇAK

Vice Chairman