Thursday, 24 September 2020 14:23

Aim of ASSAM

Written by
Rate this item
(0 votes)

Thursday, 24 September 2020 14:07

WHY ASSAM

Written by
Rate this item
(0 votes)

PURPOSE OF FOUNDATION AND OBJECTIVE OF "ASSAM"

Empires broke up at the beginning of the last century. The nations within the empires were organized by the winners of the First World War, as guided statists. Dependent states were sentenced to totalitarian regimes, although they thought they were free. Dictators were guarded and supported by guardian states.

Between the two world wars, the developed states of the west were ruled mostly by fascist dictators, and the Soviets and their affiliates by communist dictators.

After the Second World War, while the democratic systems were settled in the western states, taking the USA and the United Kingdom as an example, Communism was adopted as the management system in Russia and its dependents.

The West formed the NATO bloc against America, under the leadership of America, and the Soviet Union led by Russia, and the Warsaw Pact against raging capitalism.

Thursday, 24 September 2020 12:38

Israel-United Arab Emirates Normalization Agreement

Written by
Rate this item
(0 votes)

The UAE-Israel normalization agreement, announced on August 13, 2020, has taken its place on the stage of history as the 2nd betrayal of the United Arab Emirates, which supports Trump's “Deal of The Century”, echoing in every corner of the Islamic world.

Tuesday, 22 September 2020 15:28

Halifelik Kurumu Nasıl Teşekkül Etmelidir?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Günümüzde Vatikan; Katolik Hıristiyanlara ve İsrail Devleti de bütün Yahudilere liderlik etmeye çalışmaktadır. İstanbul’da bulunan Ortodoks Patrikliği de bir kısım Ortodokslara yardımcı olmaya çalışsa da bazı kiliselerin bağımsız olma çabaları nedeniyle Hıristiyanlar üzerindeki eski gücünü büyük ölçüde yitirmiştir.

Ne var ki Hıristiyanların bu kurumlarının birlik halinde davranmaları ve dayanışma içinde olmaları için hiç de küçümsenemeyecek rolleri vardır. Buna mukabil Müslümanların çoğunlukta olduğu İslam ülkelerinde tam bir başıboşluk ve kaos göze çarpmaktadır.

Tuesday, 22 September 2020 15:12

Meclis Uhdesindeki Halifelik Yeniden İhya Edilmelidir

Written by
Rate this item
(0 votes)

Lozan Anlaşmasının gizli maddelerinden olan Halifelik, Büyük Millet Meclisi’ndeki sert tartışmalardan sonra kaldırılmamış, meclis uhdesine alınmıştır. Fakat CHP yönetimi bu emrivaki sonrasında gerekli işlemleri yapmamış, Halifelik makamını fiilen ortadan kaldırmıştır.

Monday, 21 September 2020 14:14

Aim of ASSAM

Written by
Rate this item
(0 votes)

Rate this item
(0 votes)

Türkiye geçmişte petrol ve doğal gaz arayışlarını batılı şirketler üzerinden yürütmüştür. Bugüne kadar bu bağlamda yapılan arama ve tarama faaliyetlerinden bir sonuç alınamaması, “Birileri Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olmasını mı istiyor?” sorusunu hep gündemde tutmuştur.

Friday, 18 September 2020 09:31

Bir Afrika Ülkesi: Nijer

Written by
Rate this item
(0 votes)

Nijer denize kıyısı olmayan bir Sahra Altı Afrika ülkesidir. Cezayir, Benin, Burkina Faso, Çad, Libya ve Mali Nijer’in komşuları olup yüzölçümü 1,27 milyon km2’dir. En yakın deniz limanına uzaklığı 1000 km civarındadır. Ülkenin %80’i çöllerle kaplıdır; güney kesiminde yer alan küçük bir bölüm bozkır sayılabilir.

Friday, 11 September 2020 11:40

Doğu Akdeniz'de Durum Değerlendirmesi

Written by
Rate this item
(0 votes)

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de izlediği strateji, milli ve yerli değerlere sahip çıkan mevcut hükümetin olduğu kadar, kadim TÜRK devletinin de BEKA  politikasıdır.  Bu politika, İktidar değişse dahi zerre derecede bir taviz verilmeden sürdürülmek zorundadır. Çünkü bu jeopolitik sorun, devletimizin Anadolu’daki jeopolitik varoluşunun gereğidir. 

Monday, 24 August 2020 00:00

Cuma'dan Sonra 'Türkiye Çağı'

Written by
Rate this item
(0 votes)

Başkan Erdoğan’ın “müjde ”sini Akit’e değerlendiren uzmanlar, Türkiye’nin sahadaki güçlü adımlarının en ciddi neticesini aldığını ve yeni bir çağın başlayacağını söylediler.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi misyonunu yeniden üstlenen Türkiye’nin sahadaki proaktif stratejisi, kazanımları da beraberinde getiriyor. Batılı devletler karşısında el pençe divan durmak yerine hangarlara girip geceli gündüzlü çalışma neticesinde yerli ve milli teknoloji üreten Türkiye, Doğu Akdeniz’deki krize anında müdahale ederek sismik arama faaliyetlerine girişmesi sonucunda büyük çaplı doğalgaz yataklarına ulaştı. Başkan Erdoğan’ın cuma günü müjde olarak açıklayacağı tarihi gelişmeleri uzmanlar, “Türkiye’nin yeni çağının başlangıcı” olarak değerlendiriyor.