News

News (145)

ASSAM'dan haberlere ve ASSAM ile ilgili haber niteliği taşıyan bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

Küçük kasabalardan köylere, oradan şehirlere, devletlere ve devletler üstü egemenliklere doğru bir gidişin gözüktüğü insanlık tarihinin, nihai varış noktası, acaba neresi? Gruplar, topluluklar, toplumlar, devletler ve en önemlisi kişiler; bu değişim sürecinde hangi pozisyonda konumlanacaklar? Altmış dört kareden oluşmayan bu satranç tahtasında piyonların mı vezirlerin mi daha uzun süre var olacağını hangi hamleler belirleyecek?

Karabağ’ın kurtuluşu için Azerbaycan’ın başlattığı harekât İslam mukadderatıyla yakından alakalıdır. Burada alınacak başarı dalga dalga tüm İslam âlemine yayılacak ve çok ihtiyaç duyduğumuz manevi motivasyonumuz artacaktır.

Monday, 26 October 2020 10:07

"Islamic State" Game

Written by

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

DAEŞ’in ortaya çıkmasıyla dünyada hakim şeytani nizam tarafından kullanılan dil sadece kendilerince saldırı ve katliamları, işgal ve ihlalleri meşrulaştırmak için değil İslam dünyasının düşüncesini felç etmek için de kullanılmakta

Friday, 23 October 2020 11:44

Pope Agrees To Kinky Marriages

Written by

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Hristiyanlığın en büyük grubu Katoliklerin lideri Papa, aynı cinsten insanların evliliklerini kilise öğretisine sokmanın ve eşcinselleri kutsamanın eşiğinde

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Batı dünyası, yanına Asya ülkelerini de alarak, medya, düşünce, saldırlar, siyasi kararlar, yeni yasalar, sanat dalları gibi her kanaldan Müslümanlara, İslamiyet’e bir taaruz başlatmış durumda. Müslümanlar olarak farkında değiliz.

 

Tuesday, 22 September 2020 15:28

Halifelik Kurumu Nasıl Teşekkül Etmelidir?

Written by

Günümüzde Vatikan; Katolik Hıristiyanlara ve İsrail Devleti de bütün Yahudilere liderlik etmeye çalışmaktadır. İstanbul’da bulunan Ortodoks Patrikliği de bir kısım Ortodokslara yardımcı olmaya çalışsa da bazı kiliselerin bağımsız olma çabaları nedeniyle Hıristiyanlar üzerindeki eski gücünü büyük ölçüde yitirmiştir.

Ne var ki Hıristiyanların bu kurumlarının birlik halinde davranmaları ve dayanışma içinde olmaları için hiç de küçümsenemeyecek rolleri vardır. Buna mukabil Müslümanların çoğunlukta olduğu İslam ülkelerinde tam bir başıboşluk ve kaos göze çarpmaktadır.

Tuesday, 22 September 2020 15:12

Meclis Uhdesindeki Halifelik Yeniden İhya Edilmelidir

Written by

Lozan Anlaşmasının gizli maddelerinden olan Halifelik, Büyük Millet Meclisi’ndeki sert tartışmalardan sonra kaldırılmamış, meclis uhdesine alınmıştır. Fakat CHP yönetimi bu emrivaki sonrasında gerekli işlemleri yapmamış, Halifelik makamını fiilen ortadan kaldırmıştır.

Friday, 11 September 2020 11:40

Doğu Akdeniz'de Durum Değerlendirmesi

Written by

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de izlediği strateji, milli ve yerli değerlere sahip çıkan mevcut hükümetin olduğu kadar, kadim TÜRK devletinin de BEKA  politikasıdır.  Bu politika, İktidar değişse dahi zerre derecede bir taviz verilmeden sürdürülmek zorundadır. Çünkü bu jeopolitik sorun, devletimizin Anadolu’daki jeopolitik varoluşunun gereğidir. 

Monday, 24 August 2020 00:00

Cuma'dan Sonra 'Türkiye Çağı'

Written by

Başkan Erdoğan’ın “müjde ”sini Akit’e değerlendiren uzmanlar, Türkiye’nin sahadaki güçlü adımlarının en ciddi neticesini aldığını ve yeni bir çağın başlayacağını söylediler.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi misyonunu yeniden üstlenen Türkiye’nin sahadaki proaktif stratejisi, kazanımları da beraberinde getiriyor. Batılı devletler karşısında el pençe divan durmak yerine hangarlara girip geceli gündüzlü çalışma neticesinde yerli ve milli teknoloji üreten Türkiye, Doğu Akdeniz’deki krize anında müdahale ederek sismik arama faaliyetlerine girişmesi sonucunda büyük çaplı doğalgaz yataklarına ulaştı. Başkan Erdoğan’ın cuma günü müjde olarak açıklayacağı tarihi gelişmeleri uzmanlar, “Türkiye’nin yeni çağının başlangıcı” olarak değerlendiriyor.

Thursday, 23 July 2020 00:00

Ayasofya Cami'sinin Önemi

Written by

Ayasofya Camisinin tekrar ibadete açılmasını hep savundum ve savunmaya devam edeceğim.

Bunun sebebi çok açık, basit ve nettir. Çünkü Ayasofya Konstantiniyye fatihi Sultan Mehmet hanın kılıç hakkıdır ve Fatih Sultan Mehmet han tarafından cami olarak vakfedilmiştir. Bu kıyamete kadar değiştirilemez. Hiç kimsenin bunu değiştirmeye hak ve salahiyeti yoktur.

Ne yazık ki; Allahtan korkmaz, hukuk bilmez gafiller tarafından, hak gaspı yapılarak, müzeye çevrilmiştir.