High Advisory Board

High Advisory Board

Kuruluşu ve Görevleri

  1. Genel Yönetim Kurulu tarafından, ASSAM'ın kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, ihtiyaç miktarındaki, bilim adamı ve yönetim tecrübesi olan kişilerden oluşturulur.
  2. Kuruluş ve çalışmasının esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3. Genel Yönetim kurulunun belirleyeceği periyot ve zamanlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare eder.
  4. Yüksek İstişare Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulunca, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından tespit edilir.
  5. Kararları tavsiye niteliğindedir.