Strategic Studies Boards

Strategic Studies Boards

Kuruluşu ve Görevleri

  1. ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda ve coğrafi alanlarda stratejik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişilerden oluşur.
  2. Hangi konu ve alanlarda ve hangi isimlerde ve hangi miktarda Stratejik Araştırma Kurulu teşkil edileceğine Genel Yönetim Kurulu karar verir.
  3. Stratejik Araştırma Kurullarının Başkanlarının seçimi, her biri için uygun teşkilatın nasıl olacağı ile Kurulların çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  4. Stratejik Araştırma Kurullarına seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, verilecek ücretler ise Genel Kurul tarafından belirlenir.
  5. Stratejik Araştırma Kurulları, ASSAM 'ın amaç ve faaliyetleri maddelerinde belirtilen Coğrafya ve Ülkeler hakkında sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi seviyede bilimsel ve stratejik değerlendirmeleri yapacak derneğin asli kurullarıdır.
  6. ASSAM yayın organlarında ve genel basında yayınlanacak makale ve etütler, ilgili çalışma kurulunda istişare edilir.
  7. ASSAM amaçlarına uygun konularda yapılacak, seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyum ve forumlar Stratejik Araştırma Kurulları tarafından, yıllık ASSAM faaliyet planlarında belirlenir ve zamanında uygulamaya sokulur.

Children categories

Partnership Legislation

Partnership Legislation

Müslüman Devletler Birliği Organları için Mevzuat İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...
Economic Cooperation

Economic Cooperation

Reserch And Studies Office For Agricultural Cooperation Possibilities

View items...
Defense and Defense Industry Cooperation

Defense and Defense Industry Cooperation

İslam Ülkeleri Savunma ve Savunma Sanayi İşbirliği Ortamını İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...
Foreign Policy

Foreign Policy

İslam Ülkeleri Dış Politika İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...
Justice System

Justice System

İslam Ülkeleri Adalet Sistemi İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...
Internal Security

Internal Security

İslam Ülkeleri İç Güvenlik Organizasyonu İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...
Super Powers

Super Powers

İslam Ülkeleri Dışındaki Dünya Devletleri Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma Kurulu

View items...