Yüksek İstişare Kurulu
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:ASSAM Kurulları»Yüksek İstişare Kurulu
Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

Kuruluşu ve Görevleri

  1. Genel Yönetim Kurulu tarafından, ASSAM'ın kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, ihtiyaç miktarındaki, bilim adamı ve yönetim tecrübesi olan kişilerden oluşturulur.
  2. Kuruluş ve çalışmasının esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3. Genel Yönetim kurulunun belirleyeceği periyot ve zamanlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare eder.
  4. Yüksek İstişare Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulunca, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından tespit edilir.
  5. Kararları tavsiye niteliğindedir.

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan ONAT koordinasyonunda çalışmalarını yürütmektedir.

gurcan onat srm alani

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYELERİ *

 

SIRA NO

KURULLAR VE GÖREVLER

KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER

KOORDİNATÖRLER

AKADEMİSYENLER

1.

YÜKSEK İSTİŞARE

KURULU

Em. Hv. Bnb Gürcan Onat

(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)

 

1.2

KURUL BAŞKANI

(ASSAM YNT. KRL. BŞ.)

Em. Gnl. Adnan Tanrıverdi

Adnan Tanrıverdi

1.3

ÜYE

 

Prof Dr. N. Yalçıntaş

1.4

ÜYE

 

Prof. Dr. N. Tarhan

1.5

ÜYE

 

Em. Gnl. Mehdi Sungur

1.6

ÜYE

 

Prof. Dr. Hamit Okur

1.7

ÜYE

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.8

ÜYE

 

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

1.9

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Prof. Dr. Mehmet Zelka

1.10

ÜYE

 

Prof. Dr. İskender Pala

1.11

ÜYE

 

Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç

1.12

ÜYE

 

Prof. Dr. Rahmi Güçlü

1.12

ÜYE

 

Em. Kd. Alb. Yahya Öztürk

1.14

ÜYE

 

Mak. Müh. Emin Üstün

1.15

ÜYE

 

Kamu Ynt. İ. Y. Zarifoğlu

1.16

ÜYE

 

Em. Kur. Alb. Fethi Kıran

1.17

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Em. Kur. Alb. Ali Coşar

 

1.18

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)

Em. Alb. M. Abdullah Kaplan

 

1.19

ÜYE

(ASSAM GNL. MUH.)

Em. Alb. Ersan Ergür

 

1.20

ÜYE

(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)

Arş. Yaz. Sabri Balaman

 

1.21

ÜYE

(ASSAM GNL. SEK. YRD.)

İns. Kay. Uz. Reşat Fidan

 

1.22

SEKRETER

(ASSAM GNL. SEK.)

Eln. Müh. A.K. Melih Tanrıverdi

 

1.23

ÜYE

(İLMİ ETÜT VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANI)

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.24

ÜYE

(YAYIN KURUL BAŞKANI)

Em. Kd. Alb. M. Abdullah Kaplan

 

1.25

ÜYE

(ASSAM İSTANBUL TEMSİLCİSİ)

Em. Alb. Mustafa Hacımustafaoğulları

 

1.26

ÜYE

(ASSAM ANKARA TEMSİLCİSİ)

Em. Kd. Alb Şahin Akdoğan

 

1.27

ÜYE

(ASSAM BURSA TEMSİLCİSİ)

Em. Öğr. Alb. Arif Çelenk

 

1.28

ÜYE

(ASSAM KAYSERİ TEMSİLCİSİ)

Em. Diş. Tbp.Alb.Kemal Mete

 

1.29

ÜYE

(ASSAM KONYA TEMSİLCİSİ)

Em. Kd. Alb. Ali Akkaya

 

1.30

ÜYE

(ASSAM MEVZUAR İNC. KRL. BŞ.)

 

Prof. Dr. Yusuf Özertürk

1.31

ÜYE

(ASSAM EKONOMİK İNC. KRL. BŞ.)

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Prof. Dr. Mehmet Zelka

1.32

ÜYE

(ORT. SVN. / SVN. SAN. İŞBR. KRL. BŞ.)

Em. Ord. Yb. Yakup Evirgen

Em. Ord. Yb. Yakup Evirgen

1.33

ÜYE

(ASSAM ORT. DŞ. POL. KRL. BŞ.)

 

Em. Kur. Alb. Kemal Şahin

1.34

ÜYE

(ASSAM MÜŞ. ADL. SİS. KRL. BŞ.)

 

Em. Hak. Alb. Ahmet Cengiz Tangören

1.35

ÜYE

(ASSAM ORT. ASY. VE GVN. KRL BŞ.)

 

Em. J. Kd. Alb. İbrahim Töre

1.36

ÜYE

ASSAM DÜN. DVL. İNC. KRL. BŞ.)

Em. Kd. Alb. Ali Akkaya

 

1.37

ÜYE

(ASSAM İSL. ÜLK. İNC. KRL. BŞ.)

 

Em. Kur. Kd. Alb. Kemal Şahin

 

* İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda Kurul Üyesi istihdam edilecektir.

ASSAM Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri (29.12.2013)

Yüksek İstişare Kurulumuz 2nci Toplantısı Yapıldı

ASSAM Yüksek İstişare Kurulu ikinci toplantısını 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 

 

Toplantı Gündemi

 

GİRİŞ: 

İnsan toplulukları, kavimler ve milletler, tarihin çeşitli safhalarında, peygamberler, veliler, filozoflar, düşünce adamları, şairler ve edipler tarafından aydınlatılmışlar; onların tebliğleri, sözleri, fikirleri yol gösterici, yüceltici, mutluluk verici ve medeniyetlerin kaynağı olmuştur.

İslam’la şereflenmiş halklar ve bizim milletimiz, Türkler de, köklü tarihimiz boyunca, içinden pek çok aydınlatıcı fikir ve gönül adamları yetiştirmiştir. Bu müstesna kişiler, özellikle toplumun karanlığa ve karamsarlığa doğru gittiği dönemlerde birer güneş gibi ufku aydınlatmışlar ve insanlara cesaret, atılım ve yükselme ruhu kazandırmışlardır.

Bilge Kağan’dan, Hoca Ahmet Yesevi’ye, Nakşibendi Hazretlerinden Mevlana ve Yunus Emre’ye, Hacı Bayram Veli’ye, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” diyen İsmail Gaspıralı’ya, Dr. Muhammed İkbal’den, İstiklal şairimiz Mehmet Akif ‘e kadar yüzlerce devlet adamı, mütefekkir, şair, kalem ve kelam erbabı İslam-Türk dünyasını aydınlattılar, cehalet ve esaretten kurtuluş yolunu gösterdiler.

Bu gün, bu aydınlatma ve aydınlanma hareketleri açısından İslam Dünyasına baktığımızda, gördüğümüz manzara maalesef bir “fetret devri”dir. Temiz ve serin sular gibi ruh ve fikir tarlalarımızı yeşerten kaynaklar gürlüğünü kaybetmiş, zayıflamıştır.

Ruh ve fikir dünyamızı parlatan aydınlığın soluk renklere dönüşmesinin, şüphesiz ki temel sebepleri vardır; Dünyevi heveslerin, hesapların benliğimizi istila etmesi, materyalist hedeflerin ön plana geçmesi ve “idealist” yönelişlerden uzaklaşma, “idealizm boşluğu” “pragmatik” dünya görüşünün yaygınlaşması gibi faktörlerin etkileri üzerinde durulup incelenebilir. Manalı tahliller yapılıp, neticelere varılabilinir. 

 

 

Bir Toplantının Ardından : Stratejinin Derin Algısında Yeşeren Muştu..

Genelde Dünya özelde İslam coğrafyasına kan gözyaşı acı ve perişanlık hakim. Yalnız ve kimsesiz olan bu coğrafyanın mazlum insanları; çaresizliğin acı girdabında her gün yenilenen ızdırapla; emperyalist batı dünyası tarafından daha çekilmez bir acının içerisine doğru itilmekte, çaresizliğin getirdiği çileyle karmaşık ve son derce kaotik bir girdabın çıkılmaz derinliğine doğru çekilmektedir. Bu acımasız felsefesinin oluşumunda; batı sadece endüstriyel gücünü değil bunun yanında toplum üzerinde inanılmaz etkileri bulunan, psikolojik ve sosyolojik mühendislik harekatına; aktif ve etken bir güç olan medyayı da alarak zulmün sürekliliğini sağlıyor.

 

Yüksek İstişare Kurulu

Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr