Perşembe, 10 Temmuz 2014 00:00

IŞİD'ın Misyonu

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

Musul ve çevresini işgali ile gündeme oturan IŞİD Ramazan ayı içerisinde internette DABIQ1 isimli İngilizce bir dergi yayınladı. Dergi görsel yönden oldukça zengin ve yüksek kaliteli fotoğraflar içermenin yanı sıra önemli mesajlar barındırmaktadır.

"Hilafetin Dönüşü / The Return of Khilafah" başlığı bulunan dergi kapağında, Ramazan 1435 / Sayı 1 yazmakta, ortadoğu haritasını arka planda kullanmakta ve üç ana konuya vurgu yapmaktadır; "Irak ve Şam Raporları / Reporting on Iraq and Sham", "Hicretten Hilafete / From Hijrah to Khilafah" ve "İmamet İbrahim'in Milletidir / Imamah is the Millah of Ibrahim"

 Dabiq Dergisi

 

Dabiq ( دابق ) Halep'in A'zaz bölgesinde küçük bir kasaba olup Kilis'e yaklaşık 20km mesafededir. Türkiye için Dabiq adı her ne kadar yabancı gelse de tarihte Osmanlı - Memlük savaşı olarak anılan ve 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında yapılan Mercidabık savaşını2 neredeyse her Türk duymuştur.

İçindekiler

Kapakları ile birlikte 50 sayfadan oluşan derginin fihristinde şu konular yer almaktadır;

DABIQ MAGAZINE / DABIK DERGİSİ .........................................3

KHILAFAH DECLARED / HİLAFET İLAN EDİLDİ .....................6

ISLAMIC STATE REPORTS / İSLAM DEVLETİ RAPORLARI...12

IMAMAH IS FROM THE MILLAH OF IBRAHIM / İMAMET İBRAHİMİN MİLLETİNDENDİR ...............................................................................................................20

THE ISLAMIC STATE IN THE WORDS OF THE ENEMY / DÜŞMANIN AÇIKLAMALARINDA İSLAM DEVLETİ .............................................................................32

FEATURE: FROM HIJRAH TO KHILAFAH / SUNUŞ: HİCRETTEN HİLAFETE ..............................................................................................................34

ISLAMIC STATE NEWS / İSLAM DEVLETİ HABERLERİ .......42

Derginin Adı Neden Dabiq?

Hem derginin "Giriş / introduction" bölümünde hem de arka kapağında Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif bulunmaktadır.

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Rumlar A'mâk'a yada Dâbık'a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Medine'den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu onların karşısına çıkacaktır”. Askerler saf bağladıkları zaman Rumlar, müslümanlara:
“Bizimle, bizden esir olanlar/alanlar arasını boşaltın. Onlarla savaşalım” diyecekler. müslümanlar da:
“Hayır! Vallahi, sizin ile din kardeşlerimizin arasını boşaltıp açmayız” diye cevap verirler.
Daha sonra Rumlarla savaşırlar ve savaşta müslümanların üçte biri bozguna uğrayıp kaçarlar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez. müslüman ordusunun üçte biri de öldürülür. Bunlar, Allah katında şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. Üçte biri ise fethe devam eder. Bunlar ebediyen fitneye maruz kalmazlar. Daha sonra bunlar, İstanbul'u fethederler. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri kendi aralarında taksim ederken aniden içlerinde şeytan:
“Gerçekten Mesih Deccal aileleriniz içerisinde sizin yerinizi almış” diye seslenir.
“Bu sözler, batıl ve yalan olduğu müslüman askerler yola koyulurlar. Şam'a geldikleri zaman çıkıp savaş için hazırlık yaparlar ve safları düzelttikleri sırada namaz için kamet getirilir. O sırada Meryem oğlu İsa (a.s) iner onların yanına giderek onlara imam olur. Allah'ın düşmanı olan şeytan, onu gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyecektir. Eğer İsa onu serbest bırakmış olsaydı kendi kendine helak oluncaya kadar eriyip gidecekti. Fakat Allah onu kendi eliyle öldürür, süngüsündeki kanını müslümanlara gösterir.”

Giriş sayfasında hadisi şerif alıntılandıktan sonra El Kaidenin 2006'da öldürülen Irak lideri Ebu Mus'ab El Zerkavi'nin bir açıklaması alıntılanmış, Zerkavi şöyle diyor;

Burada Irak'ta bir kıvılcım çaktı, ve Allah'ın izni ile onun ateşi Dabiq'ta haçlı ordularını yakıncaya kadar artmaya devam edecektir. (Ayna Ahlul-Muru'at)

Devam eden son 2 paragraf ise şöyle;

Hadise göre, bölge İstanbul'un, sonra da Roma'nın fethine giden yoldaki savaşlarda tarihsel bir rol oynayacaktır. Halen, Dabiq haçlı destekli sahwat'ın kontrolü altında, hilafet ve onlar arasında savaş cephesine yakındır.

Allah Dabiq'ı sahwah'ın hıyanetinden arındırsın ve bölgede Hilafetin bayrağını yükseltsin. Amin

Sahwat kelime anlamı olarak uyanış demek olup terminolojiye ilk olarak 2005 yılında Irak sünni gruplarının Amerikanın desteği ile El Kaideye karşı organize olduğu hareketi3 tanımlamak için girmiştir. El Kaide Amerika ile işbirliği yapan tüm sünni grupları Sahwat olarak adlandırmaktadır.

Ebu Mus'ab Ez-Zarkavi 11 Eylül 2004'te üç düşmana karşı savaştıklarını bildirmektedir;

Tüm dünya Irak'a karşı şeytan ittifakı oluşturanların, haçı taşıyan Amerika, Yahudi destekli (Barzani ve Talabani yönetimindeki) Peşmergeler, ehli sünnet düşmanları Rafiziler (Şiileri kast ediyor) olduğunu bilmektedir.

IŞİD'in hilafet ilanı ile ilgili El Kaide lideri Eymen El Zevahiri ise halen suskunluğunu korumaya devam ediyor.

IŞİD bu açıklamaları ile kendi tabanına ve dünyaya bu mesajları verirken, perde arkasında ise IŞİD'ın El Kaideden ayrılarak bağlı olduğu üst birimleri devre dışı bırakıp nereye koştuğu konusu halen netlik kazanmış değildir.

Bölgedeki duruma bakıldığında James Jeffrey ile Francis J. Ricciardone'nin Irak'ta bir anket yaptırdığı ve araştırma sonucunda Kürtler'in yüzde 91'inin Türkiye'ye bağlanmak istediği, yüzde 5'inin Barzani'nin kararına saygı duyacağı, yüzde 3'ün kararsız , yüzde 1'in de karşı olduğu sonucu aldıkları iddia edilmektedir.4

Eğer bu iddia doğru ise gittikçe Türkiye'ye yaklaşan Kuzey Irak ile birlikte Musul-Kerkük'teki Türkmenlerin de Türkiye'ye bağlanması kaçınılmaz olacaktır. Hem Kuzey Irak'ı hem de Musul-Kerkük'ü topraklarına katacak bir Türkiye'nin bölgedeki büyümesinin önüne geçmek imkansız hale gelecektir. Petrol fışkıran bölgeyi hepten elden çıkarıp Türkiye'ye kaptırmamanın ve yol yakınken büyüyen Türkiye'nin önünü kesmenin en garantili yolu Türkmenlerin kontrolünden çıkarmaktır. İşte IŞİD tam olarakta bunu yapmaktadır.

Not: 2014 yılında yayınladığım bu inceleme yazısının amacı açıkça belli iken farklı çevreler tarafından kasıtlı şekilde zorlama yorumlarla saptırmalar yapıldığına şahit olmaktayım. İnceleme yazısının tamamını okuduğu ve atıf yapılan kaynakları incelediği halde halen anlamakta zorlananlar için şu sonuç cümlesini ekleyeyim;

Sonuç:

IŞID (DAEŞ / DEAŞ her nasıl isimlendiriyorsanız...)  bir terör örgütüdür. Bu örgütün ana hedefi Türkiye ve Türklerdir. IŞID terör örgütü de esasında FETÖ, PKK, YPG ve diğerleri gibi ABD tarafından kurulmuş ve yönetilen paralı askeri şirketlerdir. 23.12.2020

Melih TANRIVERDİ
Okunma 8767 defa Son Düzenlenme Cuma, 25 Aralık 2020 11:48
Melih TANRIVERDİ

 Türkçe (Türkiye) Arabic (اللغة العربية) English (United Kingdom)

Konya, Akşehir'li olan Melih TANRIVERDİ, 1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

 1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
 2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
 3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

 1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
 2. Oto Elektroniği
 3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
 4. Telefon Santral Bakım Onarımı
 5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

Türkiye'de Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün literatüre girmesi, Yeni Türkiye Yüzyılında Askeri Danışmanlık, Eğitim ve Lojistik alanında hizmet ihracının Türkiye'nin ihracatında hak ettiği yeri alması için çalışmalar yürüttü.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası, 5 torun dedesi olup İngilizce bilmektedir.

 

مليح تانريفردي

ولد في عام 1968 في أوسكودار. خريج كلية الهندسة بجامعة أولوداغ، قسم الإلكترونيات.

في عام 1990 بدأ العمل في واحدة من الشركات الرائدة بورصة في قطاع الاتصالات. في حين لم يبدأ استخدام الهاتف المحمول في تركيا. في نهاية عام 1991، أسس هلال تلفون وبدأ في تقديم الخدمات الفنية للهاتف والفاكس وصيانة معدات الهاتف اللاسلكي وإصلاحها.

بين عامي 1995 و1996، أدى خدمته العسكرية قصيرة المدة الدورة 247 في ماماك / أنقرة في مدرسة نظم المعلومات الإلكترونية للاتصالات وقيادة مركز التدريب.

في عام 1997، أسس شركة AKM للاتصالات السلكية واللاسلكية. أصبحت شركة AKM Telekom في عام 2003 (موزع باناسونيك في تركيا) خدمة تكوفاكس المعتمدة، وأصبحت خدمة الصيانة المعتمدة من باناسونيك مباشرة في عام 2009. بين عامي 1997 و2012، عمل كخدمة معتمدة للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك AEG، هاغنوك، سويتل، موتورولا. كانت شركة AKM Telekom حاصلة على شهادة تأهيل مكان الخدمة من معهد الموصفات التركية. قام بنقل ملكية الشركة في أغسطس 2012.

وفي عام 2004، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة غرفة بورصة للإلكترونيات. وبين عامي 2004 و2012، عمل بنشاط كعضو في مجلس الإدارة المسؤول عن المشاريع.

بعض المشاريع التي يدعمها ويمولها الاتحاد الأوروبي تشمل؛

1. أهمية تعليم الميكاترونكس في سوق العمل (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)

2. ريادة الأعمال والابتكار لخلق أعمال جديدة خلال الأزمة العالمية (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)

3. تعليم اللغة الإنجليزية على الرغم من كل السلبيات (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

بين عامي 2004 و2012، عمل كمدرب ومدير في غرفة بورصة للإلكترونيات، مركز تدريب الإلكترونيات للأعمال.

1. موظفو خدمات الحاسوب التقنية

2. إلكترونيات السيارات

3. إصلاح وصيانة أنظمة الأمن الإلكتروني

4. إصلاح وصيانة مقسم الهاتف

5. موظفو الخدمة الفنية للهاتف المحمول

عمل كمدرب ومدير في دورات تتراوح من 360 ساعة إلى 800 ساعة. شارك في العديد من مشاريع التعليم ذات التوجه الاجتماعي مثل (مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة)، (مشروع تطوير التعليم المهني، دورات التدريب المهني في إيشكور.

وقد قام بدور رائد ونشط في إنشاء وتشغيل منصة www.turkiyeelektronikcileri.org، والتي تتضمن تطبيق قاعدة بيانات تفاعلية عبر الإنترنت ومنتديات لتبادل المعلومات حيث يمكن للزملاء العاملين

في الإلكترونيات والفروع التابعة المسجلة لدى غرفة الحرفيين أو التجارة في جميع أنحاء تركيا تلبية الحاجة إلى الدعم الفني، والتخطيطات، وملاحظات الأخطاء، وأدلة الخدمة.

وقد لعب دوراً نشطاً ورائداً في إنشاء موقع www.bursaelektronikpazar.com الإلكتروني، وهو تطبيق إعلاني عبر الإنترنت حيث يمكن لأعضاء غرفة بورصة للإلكترونيين الإعلان عن الخدمات التي يقدمونها والمنتجات التي يبيعونها مجاناً.

أخذ دورا رائدا ونشطا في المشروع المسمى أخضر- أبيض- أزرق وهو أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية لغرفة بورصة للإلكترونيات حيث يتم جمع جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة وتسجيلها ثم تصنيفها وإعطائها للمدارس المحتاجة بعد اجتياز الأجهزة المناسبة للصيانة، الفائض منها التي يمكن تفكيكها في حالة أولئك الذين لا يعملون مع قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت من الأجزاء المتاحة والصور والمواصفات الفنية بعد حفظها جنبا إلى جنب مع بورصة، والذي يوفر قطع غيار مجانية لقطاع الصيانة والإصلاح من خلال منحه مجانًا لأعضاء الإلكترونيات في غرفة الإلكترونيات في بورصة. (للتفاصيل www.eatik.org)

بين عامي 2005 و 2012، عمل كخبير في الهواتف اللاسلكية والهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التصوير في لجان تحكيم المستهلكين في بورصة ومناطقها.

وفي الفترة 2011-2012، عمل كمفوض يمثل اتحاد غرف النقابات في بورصة في "برنامج دعم التعاون" في مديرية مركز خدمات بورصة KOSGEB.

منذ سبتمبر 2012، يعمل كمدير في شركة صادات الدولية للاستشارات الدفاعية والصناعة والإنشاءات والتجارة. كان يعمل في إدارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوريد والمعدات. تم انتخابه لمجلس الإدارة في مارس 2013. كما شغل منصب نائب المدير العام للأنشطة الإدارية حتى أغسطس 2016. تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة في أغسطس 2016.

في فبراير 2014، أسس شركة دنيا التريلجة وبدأ أول إنتاج تركي للتجزئة لحويات التريلجة في قطاع الأغذية. تتقدم الشركة باستثماراتها في قطاع الحلويات والمعجنات. وصلت منتجات الشركة إلى إسطنبول وكذلك مرمرة وبحر إيجة بالكامل.

وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة أصّام.

متزوج وله 3 أطفال ويتحدث الإنجليزية.

 

Melih TANRIVERDİ, who is from Akşehir, Konya, was born in Üsküdar / İstanbul in 1968. He graduated from Uludağ University Engineering Faculty Electronics Department.

In 1990, he started to work in one of the leading companies in Bursa in the telecommunication sector. The use of mobile phones has not yet started in Turkey. At the end of 1991, he established the company named Hilal Telefon and started to provide technical service for telephone, fax, wireless telephone maintenance and repair.

Between 1995 and 1996, he did his 247th Short Term Military Service in Mamak / Ankara at the School of Communications Electronics and Information Systems and Training Center Command.

He established “AKM Telekomünikasyon” in 1997. AKM Telekom became Tekofaks' Authorized Service in 2003 (Panasonic Turkey Distributor) and then it became Panasonic Authorized Service in 2009. Between 1997 and 2012, he carried out the authorized service of many brands including AEG, Hagenuk, Switel and Motorola. AKM Telekom had TSI (Turkish Standards Institution) Service Place Competence Certificate. He handed over the company in August 2012.

In 2004, he was elected as a member of the Bursa Chamber of Electronics' Board of Directors. Between 2004 and 2012, he took an active role as a Project Officer Board of Directors Member.

Some of the projects which is supported and funded by the EU he took part in are as follows;

 1. Importance of Mechatronic Training in Labour Market
 2. Enterprise as Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork
 3. English Education Despite All the Negativities - EEDAN

Between 2004 and 2012, he worked as an instructor and manager in Bursa Chamber of Electronics, Supreme Electronic Training Center.

 1. Computer Technical Service Personnel
 2. Auto Electronics
 3. Electronic Security Systems Maintenance and Repair
 4. Telephone Switchboard Maintenance and Repair
 5. Mobile Phone Technical Service Personnel

He worked as an instructor and manager in abovementioned courses ranging from 360 hours to 800 hours. He took part in many social education projects such as Privatization Social Support Project, Vocational Education Development Project, İŞKUR Vocational Training Courses.

He was a pioneer and active in the establishment and operation of the www.turkiyeelektronikcileri.org platform, which includes an interactive online database application and information sharing forums where colleagues operating in electronics and affiliated branches registered in the Merchants, Craftsmen or Chamber of Commerce in Turkey can meet the need for technical support, schematics, fault notes, service manuals.

He played an active and pioneering role in the establishment of the website www.bursaelektronikpazar.com, a free of charge and online advertising application where members of the Bursa Chamber of Electronics can advertise the services they offer and the products they are selling.

All kinds of electronic devices that are out of use are collected and recorded, and then the appropriate ones are donated to the schools in need after the maintenance, the ones that are in need and the ones that are inoperable can be disassembled into an online database with photographs and technical specifications after being registered. He played a pioneering and active role in the Green - White - Blue project, which is one of the Social Responsibility Projects of the Bursa Chamber of Electronics, which provides free spare parts to the maintenance and repair sector by providing free spare parts to the electronics members of the Bursa Chamber of Electronics. (For detailed information, www.eatik.org)

Between 2005 and 2012, he worked as an Expert on Wireless Phones, Mobile Phones and Cameras in Consumer Arbitration Committees in Bursa and its Districts.

Between 2011 and 2012, he served as a commission member representing Bursa Chamber of Craftsman Union in KOSGEB Bursa Service Center Directorate Cooperation Power Union Support Program.

Since September 2012, he has been working as a manager at SADAT International Defense Consultancy Construction Industry and Trade Inc. He worked in Finance, Communication and Informatics, Supply and Equipment Managements. In March 2013, he was elected as a Member of the Board of Directors. Until August 2016, he also served as the Deputy General Manager of Administrative Activities. He was appointed Chairman of the Board of Directors in August 2016.

In February 2014, he founded Trileçe Dünyası and started first wholesale Tres Leches production in Turkey in the food sector. The company is advancing in the sweet and pastry sector with its investments. The products have reached the entire Marmara and Aegean regions as well as Istanbul.

He carried out studies for the Defense Industry Service Sector in Türkiye to enter the literature and for the export of services in the field of Military Consultancy, Training and Logistics in the New Turkish Century to take its deserved place in Türkiye's exports.

He is Founding Member and Board of Directors Member of ASSAM.

He is married and has 3 children, 5 grandchildren. He can speak English.

 

akmtanriverdi.blogspot.com.tr
Yorum eklemek için giriş yapın