Etikete göre gösterilenler unutmadik

Çarşamba, 28 Şubat 2024 17:07

ASLA UNUTMADIK - TAKİPTEYİZ!

Tarihimiz dünya darbeler tarihine önemli katkı sunmaktadır. Fazlaca geriye gitmeden Tanzimat'tan bu yana gerçekleşen darbe girişimlerinin ana gayesi, Türkiye'yi dizayn ve muhtelif tarzlarda işgaldir.

Çünkü Türkiye, sahip olduğu jeopolitik değerleri ve kuracağı ittifak ilişkileri açısından çok mühim bir ülkedir. Egemen güçler açısından Türkiye'nin doğu-batı eksenindeki tercihi, medeniyet havzamız için fevkalade belirleyici öneme sahiptir.

Cumhuriyet sonrası batının ülkemize biçtiği rol, ‘vagon ülke’ olmaktır.