Pazar, 12 Mart 2017 00:00

1nci ASSAM Kongresi 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Bildiri kabulü devam ediyor Bildiri kabulü devam ediyor ASSAM Kongreleri

“Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmak”

Amacıyla faaliyet yürütmekte olan ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Üsküdar Üniversitesi ve ASDER- Adaleti Savunanlar Derneği'nin de iştirakiyle, 23-24-25 Kasım 2017 tarihlerinde “ASSAM International Islamic Union Congress / ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi”nin ilkini düzenlemeyi hedeflemektedir.

Aşağıda detaylı bilgi bulunan 1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinin ana temasıGeçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” olarak belirlenmiştir. Kongre ile ilgili gelişmeler www.assamcongress.com  adresinden takip edilebilmektedir.

Kongreye İslam ülkelerinin üniversitelerinden pek çok akademisyen ve siyasetçi katılacaktır. Kongreye katılımınızdan mutluluk duyarız. Bildirinizi Kongre ana sayfasında yer alan “Bildiri Gönder” bağlantısından gönderebilirsiniz. ( https://goo.gl/UeOYtE )

ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRELERİ

BEYANNAMESİ

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017'den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin ana konuları:

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017),
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

şekilde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi ve ASDER-Adaleti Savunanlar Derneğinin de iştirakiyle, 23-24-25 Kasım 2017 tarihinde yapılacaktır. Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde diğer ülkelerle işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD) elektronik ortamda yayınlanacaktır. Kongre sonuç raporu hazırlanarak karar verici mekanizmalara gönderilecek ve yayınlanacaktır.

 1. BİRİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ ANA TEMASI: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ

     Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyar’ına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde           bulunan;
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in          giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul     boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları   olan;
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi          süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika             Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına       sahip bulunan;
 • Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz    rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
 • Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve        hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet        potansiyel bir güce   sahip bulunmaktadır.

     Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kongrenin amacı; Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği Yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmektir.

 1. BİRİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRESİNİN ALT BAŞLIKLARI:
  1. İslâm fıkhında devlet, hilafet, saltanat, yönetim esas ve prensiplerine ışık tutan   hükümler
  2. Peygamber Efendimiz ve dört halife döneminde İslam Devletinin yönetim esas ve prensipleri
   1. Peygamber efendimiz dönemi
   2. Hülafa-i Raşidin dönemi
  3. Tarihte kurulmuş cihan şümul İslam Devletlerinin yönetim esas ve prensipleri:
   1. Emeviler
   2. Endülüs Emevileri
   3. Abbasiler
   4. Memluklar
   5. Selçuklular
   6. Timur İmparatorluğu
   7. Safevi Devleti
   8. Eyyubiler
   9. Osmanlılar
  4. Tarihte kurulmuş imparatorlukların yönetim esas ve prensipleri
   1. Roma imparatorluğu
   2. İngiliz imparatorluğu
  5. Günümüzde devlet yönetim şekilleri
   1. Merkezi yönetim esasları
   2. Âdemi merkezi yönetim esasları
  6.  Günümüzde çok uluslu devlet, birlik ve teşkilatlar
   1. BM Teşkilatı
   2. AB Teşkilatı
   3. ABD Yönetim sistemi
   4. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu Yönetim Sistemi
   5. Güney Afrika Cumhuriyeti
   6. Afrika Birliği Teşkilatı
   7. Körfez İşbirliği Teşkilatı
   8. İslam İşbirliği Teşkilatı
  7. BM teşkilatı tarafından tanınmış mevcut Müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikleri
  8. Müslüman Devletler Birliği yönetim esasları ve organları (Kongre Sonuç Bildirisi)
   1. İslam Birliği Yönetim Organları
   2. Bölgesel İslam Birlikleri Yönetim Organları

BİRİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ PROGRAMI

 1. ÖNEMLİ TARİHLER
  1. Özet gönderme son tarihi                                : 30 Haziran 2017
  2. Kabul edilen özetlerin duyurusu                     : 01 Ağustos 2017
  3. Tam metinlerin son gönderme tarihi               : 15 Ekim 2017
  4. Kongre tarihi                                                    : 23-24-25 Kasım 2017

Bildiri gönderimi için tıklayınız https://goo.gl/UeOYtE)

ASSAM Kongreleri

İcra Komitesi

Okunma 1712 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:55