Salı, 15 Aralık 2020 09:40

IV. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Gerçekleşti

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

ASSAM, Üsküdar Üniversitesi, ASDER, İDSB ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) İslam Birliği Kongresi, “ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi” başlığı altında gerçekleştirildi. Kongre bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlendi. Kongrede; aralarında ABD, Irak, Mısır, Nijer, Katar, Malezya gibi ülkelerden bilim insanı 27 bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemiden çıkaracağımız dersler var”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kongrenin açılış konuşmasında özellikle pandemi sürecinin etkilerine değinerek İslam dünyasında pandemiden ne gibi mesajlar çıkarabileceğine ilişkin mesajlar verdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Biliyorsunuz Cenab-ı Hak insanlarla devamlı konuşuyor… Olay diliyle, hadiselerin diliyle konuşuyor. Bu pandeminin tesadüfi bir şey olmadığını zaten biliyoruz. Eğer biz hadiseleri doğru okursak doğru dersler çıkarırız, hatalarımızı düzeltiriz, yolumuza devam ederiz. Pandemi, insanlarda korku duygusu oluşturdu. Bedeni ve psikolojik rahatlık yok, insanların özgürlüğü kısıtlandı. Şimdi çocuğuna sarılamıyor, elini ağzına, yüzüne dokunduramıyor. Eskisi gibi hızlı yaşantı yok. Haz peşinde olan modern insan bütün bunları kaybetti. Bir taraftan bakıyoruz İslam dünyası da şu an Kabe-i Muazzama mahzun. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Süleymaniye mahzun. İnsanlar buraları ziyaret edemiyor. Ayasofya açıldı, büyük bir hizmettir fakat orası da aynı şekilde. İstediğimiz gibi gidemiyoruz. İnsanlar yalnızlaştı” dedi.

...

Prof. Dr. Mehmet Zelka: “İslam ülkeleri birlik teşkil etmelidir”

Dünyada yaşanan savaşların, çatışmaların, terör olaylarının ve şiddet eylemlerinin, küresel ekonomiye olan toplam maliyetinin 2018 yılında 14.1 trilyon dolar olarak hesaplandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Zelka, sadece Ortadoğu ülkelerinde savunma harcamalarının son 20 yılda 12 trilyon dolara yakın olduğuna dikkat çekti. İslam ülkelerinin bir birlik oluşturmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Zelka, “İslam ülkelerinin bir birlik teşkil etmeleri ve bu birlik içerisinde ortak savunma ve güvenlikle ilgili bir yapılanmaya gitmeleri, Savunma Bakanlığının teşekkülü, ülkelerde savunma başkanlıklarının kurulması, belirlenecek bir merkezden bu yapı içerisinde gerekli kurumsal yapının oluşturulması, düzenli ve periyodik toplantıların yapılması suretiyle ortak savunma ve güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanmaya konulması suretiyle gerginliğin, anlaşmazlıkların, dış müdahalelerin azaltılması ve bu suretle güvenliğinin artırılması, barış ortamının sağlanması ancak mümkün olabilir” diye konuştu.

...

Adnan Tanrıverdi: “ASSAM Kongresi ile bir model sunulması amaçlanmaktadır”

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, açılış konuşmasında bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kongreye ilişkin bilgiler paylaştı. Geçmiş senelerde yapılan üç kongreye değinen Tanrıverdi, kongrenin bir toplum inisiyatifi olduğunu belirterek “Amacımız karar vericilere bir model sunmaktır. Bu kongremizin amacı ise, Konfederasyon Merkezinde yürütülecek ortak savunma sistemiyle Konfederasyona bağlı 9 federal bölge ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul ve esaslarının tespitidir. İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler teşkilatına üye 193 devletin 61’ini, halkı Müslüman ülkeler teşkil etmektedir. 7 milyar 632 milyonluk dünya nüfusunun 1,85 milyarını Müslüman devlet ülke insanları oluşturmaktadır. 150 milyon kilometrekare olan dünya karalarının 30,9 milyon kilometrekaresini 61 İslam ülkesinin toprakları teşkil etmektedir. İslam coğrafyasının omurgası Asya ve Afrika’yı temsilen “Asrika kıtaları” diyerek ASSAM Avrasya’nın karşısına bir terim ortaya koymaya çalışmaktadır. Yani Asya ve Afrika miğferini belirlemektedir” diye konuştu.

Adnan Tanrıverdi: “ASRİKA, geleceğin süper gücü olmaya namzet”

İslam coğrafyasının sahip olduğu kaynakların zenginliğine dikkat çeken Adnan Tanrıverdi, “İslam coğrafyası dünya petrol rezervlerinin yüzde 55.5’ine, üretiminin yüzde 65’ine, doğalgaz rezervlerinin yüzde 64,1’ine, üretiminin %40 sahip olan, jeopolitik konumu ortak medeniyet değerleri tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek Asrika yani Avrasya coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet, potansiyel bir güce sahiptir. Buna rağmen İslam dünyası bu toprakların en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden ülkelerdir. Bu ülkeler, terör ve anarşinin topraklarının eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu siyasi sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu iç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır” dedi.

Bir seri yapılan kongrelerin amacının İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Adnan Tanrıverdi, “Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongreleri serisi planlanmış ve uygulanmaktadır. Uluslararası ASSAM kongrelerinin 2017 yılında yapılan birincisinin ana konusunu İslam Birliği için yönetim şekil organlarının, mevzuatının tespiti, 2018 yılında yapılan ikincisinin İstanbul’dan birliği için ekonomik işbirliği usul ve esaslarının tespiti,2019 yapılan üçüncüsünün savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının tespiti olarak icra ettik” diye konuştu.

Adnan Tanrıverdi: “ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarılacaktır”

“ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi” başlıklı 4. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara da değinen Adnan Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Kongremizin amacı, konfederasyon merkezinden yürütülecek ortak savunma sistemi ile konfederasyona bağlı 9 federal bölge (Tasavvur edilen tabii) ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul ve esaslarını tespit etmektir. Kongrede ASRİKA İslam ülkelerinin jeopolitik durumunun değerlendirilmesi, küresel güçlerin savunma organizasyonlarının ve İslam ülkelerindeki faaliyetleri, küresel güçlerin askeri üsleri, özel askeri şirketleri, kullandığı örgütler ve vekâlet savaşları, İslam ülkelerinin savunma organizasyonları incelenecektir. Ayrıca İslam ülkelerinin askeri güçleri(Kara-Deniz-Hava-Hava Savunma-Özel Kuvvetler-Siber Havacılık-Uzay Kuvvetleri), İslam ülkelerinin envanterlerindeki harp silah araçlarının menşei, ayrıca Osmanlı dönemi savunma organizasyonu, dünya üzerindeki savunma ittifaklarının incelenmesi, ASRİKA İslam ülkeleri Konfederasyonu ideal savunma organizasyonu, Konfederasyon Savunma bakanlığının bölgesel savunma organizasyonları, milli devletlerin konfederasyon savunma bakanlığına bağlı savunma organizasyonları konularında işleme, inceleme ve değerlendirmeler yapılarak kongre sonunda ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarılacaktır. Müteakiben de önümüzdeki yıl müşterek dış politika, daha sonraki yıl müşterek adalet sistemi, ondan sonraki yıl yani 2023’te ortak asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili konular işlenerek 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altına toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedefliyoruz.”

ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış bölümünde konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek kongreyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Av. Ali Kurt ise dünyadaki tüm Müslümanların uğradıkları haksızlık ve adaletsizlikler karşısında birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini belirterek iş birliği yapmalarının bir zorunluluk olduğunu söyledi. Azerbaycan İktidar Partisi Milletvekili, Cumhurbaşkanı Enerji Politikaları Danışmanı Prof. Dr. Elman Nesirov da özellikle Karabağ’ın kurtarılmasında Azerbaycan’ın verdiği mücadelede Türkiye’nin büyük desteğini gördüklerini belirterek teşekkür etti.

... 

 • ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı, E. General Adnan Tanrıverdi/ ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu (Mutasavver Model)
 • KATAR – Prof. Dr. Ali Karadaği /İslam Birliği için Savunma İşbirliği’nin Temelleri ve İlkeleri
 • MALEZYA – Sheila Yousuf / Dünya Çapında Savunma İttifakları’nın Araştırılması NATO; Bağımsız Devletler Topluluğu; AB Savunma ve Afrika Birliği Savunma Örgütü
 • KUDÜS BANGLADEŞ- Wisam A. Samarah,A.F. M. Ataur Rahman /Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İstikrarlı Bir İslam Dünyası
 • Asım Öztürk / Afrika Birliğinin Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği İçin Önemi
 • ÇAD – Dr. Ahmed Ojley Abdülvahid / İslam Ülkelerinde Askeri Üsler (Çad Örneği)
 • BOSNA HERSEK -Doç. Dr. Admir Mulaosmanović / ASRİKA Konfederasyonu İçin İdeal Bir Savunma Örgütü Modeli”ASRİKA Ani Müdahale Kuvvetleri”
 • Doç. Dr. Mehmet Naci Efe / İslam Ülkelerinin Savunma Sanayi Analizi ve Oluşturulması Gereken Politikalar
 • IRAK Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie / İslam Dünyasının Jeopolitik Teorisine Doğru
 • MISIR- Sahar Zaki Kabel / İslam Ülkelerinin Siyasi Coğrafyası
 • İbrahim Karataş / İslam Ülkelerinin Yerli Silah Üretiminde İşbirliğine Gitmelerinin Gerekliliği Üzerine Bir Analiz
 • Fehmi Ağca / Osmanlı Devleti’nde Savunma Teşkilatı ve Yönetimi
 • NİJER – Mansour Elh Amani / Küresel Güçlerin Savunma Örgütleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
 • Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Cengiz Toraman, Prof. Dr. Hüseyin Altay / Bilişim Çağında Askeri Organizasyonlarda Örgütsel Yapılar: Yönetim-Organizasyon Perspektifinden Öneriler
 • Mehmet Emin Koçak / İslam Birliği İçin İslam Devletleri Arasında Özel Kuvvetler Standardı ve İş Birliği
 • Asım Öztürk / Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği Bölgeler Üstü Kolektif Savunma Mimarisi
 • MISIR – Dr. Muhtar Elaşri/ Asrika İslam Ülkelerinin Jeopolitik Değerlendirilmesi
 • Oğuzhan Akyener / İklim Değişikliğinin Uluslararası Güvenlik Politikalarına Etkileri ve İslam Dünyası
 • Dr. Yakup Bulut, Dr. Soner Akın / Afrika Birliği Örgütünün Savunma Politikası ve AB ile Olan İşbirliği
 • Ersan Ergür / Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi; NATO
 • PAKİSTAN – Shadid Hashmat / NATO’yu Bir Siyasi ve Savunma İttifakı Olarak İncelemek
 • ABD – Dr. Ghulam Nabi Faiassam / Küresel Barış ve Çatışma Çözümü: Bir Keşmir Vakası
 • Levent Kenar / Koronavirüs ve Biyolojik Silahların İslam Dünyası’na Tehdidi
 • Burkina Faso – Dr. Compoure Boukary/ İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Belirlenmesi
 • Fehmi Ağca / Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Karasuları ve Kıta Sahanlığı Hakları
 • KKTC – Yrd. Doc. Dr. Emete Gözügüzelli / Türkiye ile İslam Ülkeleri Arasında Mavi Diplomasi (Türk Denizleri ve Doğu Akdeniz’deki Hukuki Haklar)
 • ASSAM Başkan Yardımcısı (E) AlbayAli Coşar / Ortaya Çıkan Yeni Şartların Savaş Doktrin ve Konseptlerine Etkisi “Savaş Hukukunun Yenilenmesi İhtiyacı”
 • Adnan Tanrıverdi/ Sonuç Değerlendirme Oturumu (Moderatör Prof. Dr. Mehmet Zelka)

Alıntı: https://www.alanyahaber.com/prof-dr-nevzat-tarhan-akillari-ve-kalpleri-ikna-etmeye-ihtiyacimiz-var/

 

Okunma 2138 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 09 Kasım 2022 09:32