Sunday, 04 May 2014 00:00

Savunma Sanayi Üretimini Geliştirme Stratejisi (4 Mayıs 2014)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Savunma Sanayi Üretimi Savunma Sanayi Üretimi Geliştirme Stratejisi

Savunma Sanayi Üretimini Geliştirme Stratejisi

Ülkelerin savunma sanayilerinin durumu; bağımsızlık durumlarının göstergeleridir. Savunma sanayisi bağımsız olmayan ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığından söz edilemez.

Bunun önemi; helikopter filosunu güçlendirmek isteyen Pakistan Lideri Navaz Şerif'e, "Atak" marka askeri helikopterimizin detaylı tanıtımı[1] yapıldığında Amerika'nın homurdanması sonrası aslında milli helikopterimizin motorunun milli olmayıp;  İngiliz Rolls Royce ve Amerikan Honeywell şirketlerinin ortak şirketi olan LHTEC adlı Amerikan firması tarafından lisanslanmış olduğu ve yine Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemi alım ihalesinin, teknoloji transferi yapma taahhüdü veren Çin'e verilmesine (NATO Savunma Sistemlerine uyumsuz olduğu gerekçesi ile) ABD'nin karşı çıkması[2] olayları ile bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu ve benzer örnekler yerli savunma sanayinin, ülkelerin bağımsızlıklarının bir numaralı göstergesi olduğunu göstermektedir.

 

Kârlılık Açısından Savunma Sanayi Yatırımı

Savunma Sanayi bu kadar büyük öneme sahip iken yerli sanayici niçin bu konuda yatırım yapmaya soğuk bakmakta ve yatırım yapan firmaların ilk 5 yıl içindeki kapanma oranları diğer sektörlerde %65[3] iken niçin savunma sanayinde bu oran daha yüksek olmaktadır. Bunu daha iyi kavrayabilmek için bazı teknik ayrıntılara göz atarak örnek üzerinden incelemekte fayda var;

Kütük Demirin fiyatı 500 USD/Ton civarındadır. Ortalama bir aile tipi otomobilinin fiyatı ise 15.000 USD civarındadır. Otomobilin 1 ton civarında olduğunu düşünürsek tonu 500 dolar olan demiri işlediğimizde tonu 15.000 dolar olan otomobil üretilmektedir. Bir ana muharebe tankının fiyatı ise 1,5 milyon dolardan başlamaktadır. Bir tankın ortalama 50 ton olduğunu düşünürsek; ton fiyatı 30.000 dolar olmaktadır.

1,5 milyon dolar civarında olan sivil amaçlı hafif helikopterlerden askeri amaçlı helikopterlere geçtiğinizde rakamlar 20 milyon dolarların üzerine çıkmaktadır.

Satış fiyatlarının büyüklüğü savunma sanayi yatırımının kârlılığını beraberinde getirmemektedir. Örnek olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki Tank sayısı 4000 civarında iken karayollarındaki araç sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Envanterdeki ortalama tank yaşının 39 olduğu göz önüne alınırsa Savunma Sanayi yatırımı açısından vehamet daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kabaca otomobil üretmek tank üretmekten (yatırımcı açısından) daha kârlı görünmektedir. Çünkü çok daha kısa vadede kazanç elde etmek mümkün olacaktır.

Sanayi yatırımcısı için yıllık satış rakamları üzerinden yapılacak bir değerlendirme neticesinde Savunma Sanayi Yatırımının ileri teknoloji gerekliliği sebebiyle yüksek vasıflı iş gücü istihdamı zorunluluğu, Ar-Ge yatırımı ve modern teknolojik makine parkı gibi sorunlar sebebiyle aşırı yüksek maliyetli olması Savunma Sanayine yatırımdan sanayici açısından kaçışa sebep olmaktadır.

Dünya devi Savunma Sanayi firmalarına baktığımızda bu firmaların Savunma Sanayi üretimleri dışında lokomotif yatırımlara sahip oldukları görülecektir. Bunun başlıca sebebi yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi Savunma Sanayi ürünlerine gelen talebin dünya üzerindeki Silahlı Kuvvetler sayısı ile sınırlı olması ve bu alıcıların her yıl düzenli olarak uçak, helikopter, tank, denizaltı, savaş gemisi almayışlarından kaynaklanmaktadır. Üretici önce kalitesini ispatlamak ardından da talep oluşmasını beklemek zorunda, talep oluştuğunda ise diğer üreticilerle rekabet ederek ihaleyi kazanmak zorundadır. Kazanamayan her firma ise tekrar birkaç yıl boyunca yeni bir talep oluşmasını beklemek durumundadır.

Bu zorlu şartlar savunma sanayicisinin hem devlet tarafından desteklenmesini hem de alternatif ürünler ile varlığını sürdürecek finansman oluşturmasını gerektirmektedir.

Devletin savunma sanayini desteklemesi gerekliliğini başka bir makalenin konusu olarak bırakalım ve yatırımcıların savunma sanayi yatırımı konusunda atması gerekli hayati adımlara bir göz atalım.

 

Ana Savunma Sanayi Ürünleri mi? Yan Sanayi mi?

Savunma sanayi yatırımının kazanç getirir duruma gelmesi bu kadar uzun zamana ihtiyaç duyuyor ve devletlerin siyasi yapıları gibi pek çok faktör de konuya etki ediyorsa sanayici açısından savunma sanayi üretimine yatırım yapmak makul ve mantıklı mıdır?

Eğer doğru politikalar uygulanırsa Evet! İsterseniz konuya bir de farklı bir açıdan, örnek olarak tank parçası üretimi konusundan bakalım.

Otomobil alırken baktığımız özelliklerin başında aracın motor gücü ve silindir hacmi gelmektedir. Motor gücünün yüksek, silindir hacminin düşük olmasını ve yakıt sarfiyatının en alt düzeyde olmasını isteriz. Çünkü silindir hacmi büyüdükçe aracın vergisi de artmaktadır. Ortalama aile tipi bir otomobil 90 - 100 beygir gücündedir.

Tankta ise motor gücünden bahsettiğimizde yalın beygir gücü yerine ton başına düşen motor gücü önümüze çıkmaktadır. Yeni nesil ana muharebe tankları 1000 beygir gücündedir. Rakam bu şekliyle yalın halinde çok büyük görünüyor ama bir tankın ortalama 50 ton ağırlığında olduğunu göz önünde bulundurarak ton başına hesap yaptığımızda tankın motor gücü,

1000 Beygir / 50 Ton = 20 Beygir/Ton olmaktadır.

Halbuki otomobil motorlarında yaklaşık 100 beygir/ton oranıyla karşılaşmaktayız. Bu günlük hayatta kullandığımız otomobillerin savaş aracı olan tanktan (ton başına) 4 ila 5 kat daha fazla motor gücüne sahip olduğu anlamına gelmektedir. Günümüzde 2000 beygir güce sahip tank motor teknolojileri üzerine çalışılmaktadır ki bu bile çok yetersiz kalmaktadır.

Motor üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi ve üstün performansa sahip yeni teknolojilerin geliştirmesine, mevcut motorların revizyonu için üstün özellikli yedek parçalar üretilerek başlanmasında fayda vardır.

Böyle bir yaklaşım sanayicinin firmasının temelini sağlam atmasını sağlayacaktır. 20 beygir/ton motor gücüne sahip tanklarda en büyük sorun tankın uzun mesafe kat etmesi durumunda çok kolay motor arızası vermesidir. Dolayısı ile tankların motorları otomobillere nazaran çok daha sık ve masraflı bakım ve onarım işlemleri gerektirmektedir. Çoğu ülkenin tankları depolarda çalışmaz halde bulunmakta sadece göstermelik miktardaki tank faal tutulmakta, gösteri ve tatbikatlarda kullanılmaktadır.

 

Sonuç

Günümüzde Tank, Helikopter, Savaş Uçağı, Denizaltı, Savaş Gemisi üretebilecek özgün teknolojiye sahip olmak ülke bağımsızlığı açısından çok önemli bir konudur. Bu teknolojiye yapılacak yatırımın hayata tutunmasını sağlayacak en önemli unsur ise sanayicinin devlet eliyle yönlendirilmesinden geçmektedir.

İlgili devlet kurumları sadece Türkiye'nin değil, tüm dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayi envanterini, kurulu üretim kapasitelerini, yatırımlarını ve kısa, orta, uzun vadeli silah ve mühimmat ihtiyaçlarını analiz ederek; ülkemizde ihtiyaç duyulan savunma sanayi üretimini koordine etmeli, diğer yandan ise örneğin otomobil motor pistonu üreten firmaların birini Amerikan menşeli askeri araçların pistonlarını üretmeye sevk ederken, diğerini Rus menşeli araçların yedek parçalarını üretmeye, bir diğerini Alman menşeli, bir diğerini ise Uzak Doğu menşeli araçların parçalarını üretmeye sevk etmelidir.

Böylelikle firmalar normal şartlarda sivil amaçlı yaptıkları üretimlerle hayatiyetlerini devam ettirirken askeri amaçlı ürünler için Ar-Ge faaliyetlerini finanse etme imkanı bulacaklardır.[1]Milli Helikopter Atak'ın Pakistan Başbakanı Sayın Navaz ŞERİF'e Takdimi (18 Eylül 2013), http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler/ziyaretler/Sayfalar/20130918_PkstnBsbknAtakTakdimi.aspx (Erişim tarihi 3 Şubat 2014)

[2]Kerry kaygılarımızı tekrarladı, http://www.trthaber.com/haber/dunya/kerry-kaygilarimizi-tekrarladi-109179.html (Erişim tarihi 3 Şubat 2014)

[3]Şirketlerin ilk 5 yıl 'kâbusu', http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23431671.asp (Erişim tarihi 19 Nisan 2014)

 

Read 221 times Last modified on Friday, 23 August 2019 11:28
Melih TANRIVERDİ

1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

  1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
  2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
  3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

  1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
  2. Oto Elektroniği
  3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
  4. Telefon Santral Bakım Onarımı
  5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

akmtanriverdi.blogspot.com.tr
Login to post comments